rozsądzić


rozsądzić
dk VIa, \rozsądzićdzę, \rozsądzićdzisz, \rozsądzićsądź, \rozsądzićdził, \rozsądzićdzony - rozsądzać ndk I, \rozsądzićam, \rozsądzićasz, \rozsądzićają, \rozsądzićaj, \rozsądzićał, \rozsądzićany
«wydać sąd, opinię w jakiejś sprawie po rozważeniu argumentów przeciwnych stron; rozstrzygnąć»

Rozsądzić kwestię sporną, spór.

Trudno rozsądzić, kto z was ma rację.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozsadzić — dk VIa, rozsadzićdzę, rozsadzićdzisz, rozsadzićsadź, rozsadzićdził, rozsadzićdzony rozsadzać ndk I, rozsadzićam, rozsadzićasz, rozsadzićają, rozsadzićaj, rozsadzićał, rozsadzićany 1. «posadzić wiele osób na właściwych miejscach, wyznaczyć miejsca …   Słownik języka polskiego

  • porozsadzać — dk I, porozsadzaćam, porozsadzaćasz, porozsadzaćają, porozsadzaćaj, porozsadzaćał, porozsadzaćany 1. «wyznaczyć miejsca do siedzenia większej liczbie osób; sadzając większą liczbę osób, rozdzielić, rozłączyć je od siebie» Porozsadzać gości.… …   Słownik języka polskiego

  • rozsądzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozsądzaćam, rozsądzaća, rozsądzaćają, rozsądzaćany {{/stl 8}}– rozsądzić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozsądzaćdzę, rozsądzaćdzi, rozsądzaćsądź, rozsądzaćdzony {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrokować w jakiejś sprawie po …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drzazga — ż III, CMs. drzazgazdze; lm D. drzazg (drzazeg) «drobniutki, ostry kawałek drewna, szkła, metalu itp.; mały, odłupany kawałek drewna używany zwykle na podpałkę» Wbić sobie drzazgę za paznokieć. Weszła mi drzazga w palec. ◊ Bić, rąbać, tupać itp.… …   Słownik języka polskiego

  • przepikować — dk IV, przepikowaćkuję, przepikowaćkujesz, przepikowaćkuj, przepikowaćował, przepikowaćowany przepikowywać ndk VIIIa, przepikowaćowuję, przepikowaćowujesz, przepikowaćowuj, przepikowaćywał, przepikowaćywany 1. «przeszyć w różnych kierunkach… …   Słownik języka polskiego

  • rozdąć — dk Xc, rozedmę, rozedmiesz, rozedmij, rozdąćdęła, rozdąćdęli, rozdąćdęty rozdymać ndk I, rozdąćam, rozdąćasz, rozdąćają, rozdąćaj, rozdąćał, rozdąćany 1. «dmąc rozszerzyć, powiększyć, napiąć; napełnić powietrzem, gazem» Wiatr rozdymał żagle. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • roznieść — dk XI, roznieśćniosę, roznieśćniesiesz, roznieśćnieś, roznieśćniósł, roznieśćniosła, roznieśćnieśli, roznieśćniesiony, roznieśćniósłszy roznosić ndk VIa, roznieśćnoszę, roznieśćsisz, roznieśćnoś, roznieśćsił, roznieśćnoszony 1. «nosząc rozdać coś …   Słownik języka polskiego

  • ciągnąć węzełki — {{/stl 13}}{{stl 7}} rozsądzić o czymś za pomocą losowania polegającego na ciągnięciu rogów chusteczki ukrytych w zaciśniętej dłoni (na jednym z rogów jest zawiązany węzełek) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciągnęli węzełki, kto będzie grał pierwszy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • klin — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. klinnie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kawałek drewna, metalu lub innego materiału mający postać ostrosłupa o dwóch płaszczyznach zbieżnych, używany jako podkładka,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • porozsadzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, porozsadzaćam, porozsadzaća, porozsadzaćają, porozsadzaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyznaczyć miejsca siedzące dla kilku (wielu) osób; sadzając, rozdzielić osoby : {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.