rozspacjować


rozspacjować
dk IV, \rozspacjowaćjuję, \rozspacjowaćjujesz, \rozspacjowaćjuj, \rozspacjowaćował, \rozspacjowaćowany - rozspacjowywać ndk VIIIa, \rozspacjowaćowuję, \rozspacjowaćowujesz, \rozspacjowaćowuj, \rozspacjowaćywał, \rozspacjowaćywany,
druk. «zwiększyć odległość między literami drukowanych wyrazów, także między wyrazami w celu ich uwydatnienia w tekście; rozstrzelić»

Rozspacjowany tekst.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • rozstrzelić — dk VIa, rozstrzelićlę, rozstrzelićlisz, rozstrzelićstrzel, rozstrzelićlił, rozstrzelićlony rzad. rozstrzeliwać ndk VIIIb, rozstrzelićwuję, rozstrzelićwujesz, rozstrzelićwuj, rozstrzelićiwał, rozstrzelićiwany zwykle w imiesł. biernym «rozdzielić,… …   Słownik języka polskiego

  • rozspacjowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, rozspacjowywaćowuję, rozspacjowywaćowuje, rozspacjowywaćany {{/stl 8}}– rozspacjować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, rozspacjowywaćjuję, rozspacjowywaćjuje, rozspacjowywaćany, druk. {{/stl 8}}{{stl 7}} zwiększać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.