abolicja
ż I, DCMs. \abolicjacji; lm D. \abolicjacji (\abolicjacyj)
praw. «ustawowy powszechny akt łaski polegający na nakazie niewszczynania lub umorzenia postępowania karnego, dotyczący pewnego rodzaju przestępstw albo pewnej kategorii przestępców»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • abolicja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. abolicjacji, praw. {{/stl 8}}{{stl 7}} akt prawny nakazujący niewszczynanie lub umorzenie postępowania w związku z określonymi przestępstwami popełnionymi przed wydaniem tego aktu <łac.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień