samoczynnie


samoczynnie
przysłów. od samoczynny

Urządzenie działające samoczynnie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • samoczynnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. samoczynny: Urządzenie samoczynnie rejestrujące sygnały. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • adaptacyjny — przym. od adaptacja a) w zn. 1: Opracowanie adaptacyjne utworu. Roboty adaptacyjne wewnątrz budynku. b) w zn. 2: Zdolność adaptacyjna organizmu, narządu. c) w zn. 3: Proces adaptacyjny w nowym środowisku społecznym. * techn. Układy adaptacyjne… …   Słownik języka polskiego

  • automatycznie — 1. «za pomocą automatu, samoczynnie, mechanicznie» Urządzenie sterowane automatycznie. 2. «bezwiednie, mimo woli, odruchowo, samorzutnie, machinalnie, bezmyślnie» Automatycznie kiwnąć głową. Potakiwać automatycznie …   Słownik języka polskiego

  • autopilot — m IV, DB. a, Ms. autopilotocie; lm M. y 1. lotn. «urządzenie wykonujące samoczynnie sterownicze czynności pilota; pilot automatyczny» 2. żegl. «elektromechaniczne urządzenie sterujące automatycznie, zastępujące sternika; sternik automatyczny» …   Słownik języka polskiego

  • autożyro — n III, Ms. autożyrożyrze; lm D. autożyrożyr lotn. «wiropłat, w którym wirnik nośny o osi pionowej obraca się samoczynnie, a ciąg do przodu odbywa się za pomocą umieszczonego z przodu śmigła napędzanego silnikiem; wiatrakowiec» ‹fr. z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • barograf — m IV, D. u, Ms. barograffie; lm M. y «barometr zapisujący samoczynnie w sposób ciągły zmiany ciśnienia atmosferycznego» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • drzwi — blp, D. drzwi «ruchome zamknięcie otworu wejściowego do budynku lub jakiegoś wnętrza; sam ten otwór» Drzwi boczne, główne. Drzwi wejściowe, kuchenne. Drzwi do pokoju, do holu, do gabinetu. Drzwi od szafy, od kuchni, od pokoju. Drzwi na schody, na …   Słownik języka polskiego

  • higrograf — m IV, D. u, Ms. higrograffie; lm M. y «higrometr samoczynnie rejestrujący zmiany wilgotności gazów, np. powietrza» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • hydrograf — m IV, Ms. hydrograffie 1. DB. a; lm M. owie, DB. ów «specjalista w zakresie hydrografii» 2. D. u, B.=M.; lm MB. y «mechanizm rejestrujący samoczynnie poziom wody w rzece, jeziorze itp.» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • karmnik — m III, D. a, N. karmnikkiem; lm M. i 1. «urządzenie służące do karmienia ptaków zimą, zwykle deseczka z daszkiem, na którą sypie się pokarm» ∆ zootechn. Karmnik automatyczny «urządzenie do niedawkowanego skarmiania sypkich pasz, samoczynnie… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.