samoistny


samoistny
\samoistnyni
1. «istniejący, powstały niezależnie od czegoś innego, samodzielnie, sam przez się»

Ruchy samoistne rosnącego pędu rośliny.

Poronienie samoistne.

2. «tworzący odrębną całość; nie związany z niczym, nie wchodzący w skład czegoś»

Samoistne dzieło sztuki.

Samoistny utwór muzyczny.

Samoistna jednostka, forma.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • samoistny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, samoistnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powstały bez wyraźnych przyczyn zewnętrznych, bez woli człowieka, niezależnie od czegoś, sam z siebie; samorzutny : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • absolutny — absolutnyni 1. «całkowity, zupełny, bezwzględny; nie mający żadnych wyjątków, nie nasuwający żadnych zastrzeżeń» Absolutna cisza. Absolutny spokój. Absolutny rekord, rekordzista. Mieć absolutną rację, absolutne zaufanie do kogoś. ∆ Absolutna… …   Słownik języka polskiego

  • materac — m II, D. a; lm M. e, D. y a. ów 1. «rodzaj dużej, spłaszczonej poduszki, miękkiej lub elastycznej, wypełnionej włosiem, trawą morską, powietrzem, gumowej albo zawierającej sprężyny; służy do wyściełania łóżek, tapczanów oraz jako sprzęt samoistny …   Słownik języka polskiego

  • oryginalny — oryginalnyni, oryginalnyniejszy 1. «samoistny, swoisty, nie będący naśladownictwem lub przeróbką; nie fałszowany, autentyczny» Oryginalny dokument. Oryginalna twórczość. Oryginalna pisownia. 2. «tworzący samodzielnie, nie opierający się na… …   Słownik języka polskiego

  • samodzielny — samodzielnyni 1. «nie uzależniony od nikogo, dający sobie samemu radę, nie potrzebujący pomocy, nie podlegający czyjejś władzy; niezależny, niezawisły, niepodległy» Samodzielny człowiek, pracownik. Samodzielne życie. Samodzielne państwo. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • substancja — ż I, DCMs. substancjacji; lm D. substancjacji (substancjacyj) 1. «jednorodna materia o ściśle określonym składzie chemicznym, odznaczająca się charakterystycznymi właściwościami chemicznymi i fizycznymi» Substancje białkowe, tłuszczowe.… …   Słownik języka polskiego

  • samodzielny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, samodzielnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} decydujący sam o sobie, radzący sobie bez niczyjej pomocy, wolny od czyichś wpływów, niepodlegający władzy innych; niezależny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • samoistnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w sposób samoistny, bez zewnętrznych przyczyn; samo z siebie, samorzutnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapłon nastąpił samoistnie. Rozwijać się samoistnie.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • samorzutny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, samorzutnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niewymuszony przez kogoś, coś, biorący się do czegoś z własnej woli, ochoty, inicjatywy; spontaniczny, dobrowolny, nienarzucony : {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • samosiew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. samosiewwie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoistny wysiew nasion jakiejś rośliny wskutek osypywania się nasion po dojrzeniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Astry pozostawione na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.