brunatny


brunatny
\brunatnyni
«ciemnobrązowy z odcieniem szarawym lub czerwonawym»

Brunatne drzewa, liście.

Brunatne upierzenie, futro.

Brunatna skórka chleba.

∆ Węgiel brunatny «węgiel kopalny, młodszy od węgla kamiennego, różniący się od niego mniejszą zawartością pierwiastka węgla; stanowi surowiec energetyczny oraz chemiczny»
ogr. Brunatna plamistość «choroba roślin (grusz, pomidorów, konopi, łubinu i in.) wywoływana przez różne gatunki pasożytniczych grzybów, objawiająca się występowaniem brunatnych plam na liściach, zahamowaniem wzrostu pędów, szczególnie groźna w szkółkach grusz i szklarniowych plantacjach pomidorów»
∆ Brunatna zgnilizna «choroba owoców jabłoni i grusz wywoływana przez pasożytniczy grzyb z klasy workowców, powodująca brunatnienie owoców i gnicie miąższu»
roln. Gleba brunatna «żyzna, dość bogata w próchnicę gleba barwy brunatnej, powstała w klimacie umiarkowanym wilgotnym z różnych skał macierzystych, zasobnych w wapń, pod wpływem roślinności lasów liściastych lub mieszanych»
zool. Niedźwiedź brunatny «Ursus arctos, niedźwiedź o masywnym ciele pokrytym długą gęstą sierścią, ubarwieniu jednolitym brunatnym w różnych odcieniach (przeważnie ciemnobrunatnym), żywiący się pokarmem mieszanym, głównie roślinnym; zamieszkuje Europę, płn. Azję i Amerykę Płn.; w Polsce spotykany w Karpatach, chroniony»
◊ Brunatne koszule «członkowie partii hitlerowskiej, nazywani tak ze względu na kolor ich partyjnego umundurowania (początkowo koszule koloru brunatnego nosili członkowie SA - oddziałów szturmowych)»
przen. «hitlerowski»

Brunatny faszyzm, terror.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • brunatny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, brunatnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} o kolorze: będący mieszaniną koloru ciemnobrązowego i czerwonego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Brunatne futro niedźwiedzia. Brunatne plamy na liściach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czerwonobrunatny — «brunatny o odcieniu czerwonym» Czerwonobrunatna ciecz. Czerwonobrunatne sukno …   Słownik języka polskiego

  • rdzawobrunatny — «brunatny z odcieniem rdzawym, rudawym» Rdzawobrunatne liście …   Słownik języka polskiego

  • szarobury — «brunatny z szarym odcieniem; brudnoszary» Szarobure chmury …   Słownik języka polskiego

  • zielonobrunatny — «brunatny o odcieniu zielonym» Zielonobrunatna ciecz. Zielonobrunatne łodygi …   Słownik języka polskiego

  • żółtawobrunatny — «brunatny o odcieniu żółtawym» Żółtawobrunatna kora. Żółtawobrunatna ciecz …   Słownik języka polskiego

  • niedźwiedź — m I, DB. niedźwiedźedzia; lm M. niedźwiedźedzie, D. niedźwiedźedzi «Ursus, ssak drapieżny z rodziny o tej samej nazwie, obejmującej siedem gatunków; duże zwierzę o masywnej budowie ciała, krótkich silnych stopochodnych kończynach, szczątkowym… …   Słownik języka polskiego

  • блаватка — растение Centaurea cyanus, василек , диал. (Даль), укр. блават. Заимств. через польск. bɫawat, bɫawatek – то же из д. в. н. blâo синий , ср. в. н. blâ, blâwer синий ; см. Бернекер 1, 58; Брюкнер 30. Образование аналогично польск. brunaty,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • бурметь — персидская хлопчатобумажная ткань , согласно Акад. Сл. (I, 238) и Преобр. (1, 54), заимств. из перс.; без дальнейших указаний. Возможна связь с тат. burlat вид хлопчатобумажной ткани, кумач , казах. borlat низкий сорт ситца (ср. Рясянен, Tat. L.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • GKS Belchatow — GKS Bełchatów GKS Bełchatów Générali …   Wikipédia en Français


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.