sierp


sierp
m IV, D. -a, Ms. \sierppie; lm M. -y
1. «dawne ręczne narzędzie rolnicze do żęcia zbóż, traw itp., składające się z półkoliście zakrzywionego ostrza osadzonego w drewnianej krótkiej rękojeści»

Żąć sierpem wyległe zboże.

∆ Sierp księżyca «Księżyc w pierwszej lub ostatniej kwadrze (gdy kształtem przypomina sierp)»
2. sport. «uderzenie w boksie zadane półkolistym ruchem prawej lub lewej ręki; cios sierpowy»

Trafić prawym, lewym sierpem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • sierp — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. sierppie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} najprostsze narzędzie rolnicze służące do żęcia zbóż, traw itp., składające się z zakrzywionego metalowego drobnoząbkowanego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sierpowy — przym. od sierp a) w zn. 1: Kształt, ruch sierpowy. b) w zn. 2: ∆ Cios sierpowy → sierp w zn. 2 sierpowy w użyciu rzecz., sport. «cios sierpowy, sierp» Prawy, lewy sierpowy …   Słownik języka polskiego

  • półksiężyc — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} widoczny z Ziemi świecący fragment tarczy Księżyca mający kształt niepełnej połowy koła (z brzegiem wklęsłym, a nie prostym); sierp… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Chaos-Spiel — Sierpinski Dreieck mit Rekursionstiefe 7 Ein Sierpinski Dreieck ist ein 1915 von Wacław Sierpiński beschriebenes Fraktal, das durch fortgesetzte rekursive Aufteilung eines Vorgängerdreiecks in vier weitere, zueinander kongruente Dreiecke erhalten …   Deutsch Wikipedia

  • Sierpinskidreieck — Sierpinski Dreieck mit Rekursionstiefe 7 Ein Sierpinski Dreieck ist ein 1915 von Wacław Sierpiński beschriebenes Fraktal, das durch fortgesetzte rekursive Aufteilung eines Vorgängerdreiecks in vier weitere, zueinander kongruente Dreiecke erhalten …   Deutsch Wikipedia

  • Sierpiński-Dreieck — Sierpinski Dreieck mit Rekursionstiefe 7 Ein Sierpinski Dreieck ist ein 1915 von Wacław Sierpiński beschriebenes Fraktal, das durch fortgesetzte rekursive Aufteilung eines Vorgängerdreiecks in vier weitere, zueinander kongruente Dreiecke erhalten …   Deutsch Wikipedia

  • Союз Рабоче-крестьянских советов «Молот и серп» — (Rewolucyjne Rady Robotniczo Chłopskie «Młot i Sierp») это подпольная организация, которая была создана осенью 1940 года коммунистами Варшавы и Варшавского воеводства. Организация действовала в 1940 1941 годы на территории Польши, оккупированной… …   Википедия

  • księżyc — m II, D. a 1. blm «naturalny satelita Ziemi, najbliższe Ziemi ciało niebieskie krążące dokoła niej, a wraz z nią dokoła Słońca (jako termin astronomiczny pisany dużą literą)» Srebrny, srebrzysty, złoty księżyc. Rakieta na Księżyc. Sierp księżyca …   Słownik języka polskiego

  • półksiężyc — m II, D. a 1. blm «niepełna połowa tarczy księżyca; sierp księżyca» Srebrny półksiężyc. Półksiężyc świeci, jaśnieje na niebie. 2. lm M. e, D. ów «przedmiot mający kształt sierpa księżyca» Miała w uszach złote półksiężyce. 3. blm «sierp księżyca… …   Słownik języka polskiego

  • серп — род. п. а, народн. сереп (Шахматов, ИОРЯС 7, 1, 303), укр. серп, блр. серп, др. русск. сьрпъ, сербск. цслав. сръпъ δρέπανον, болг. сърп, сербохорв. ср̑п, словен. sȓp, чеш., слвц. srp, польск. sierp, в. луж., н. луж. sеrр, полаб. sårp. Праслав.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.