siewnik


siewnik
m III, D. -a, N. \siewnikkiem; lm M. -i
«maszyna rolnicza do wysiewania nasion i nawozów mineralnych»

Siewnik rzędowy, rzutowy.

Siewnik nawozowy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • siewnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 7}} maszyna rolnicza przeznaczona do równomiernego wysiewu nasion oraz nawozów mineralnych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Siewnik do nasion. Siewnik nawozowy. Siewnik rzędowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rzutowy — przym. od rzut (zwykle w zn. 1 i 5) a) w zn. 1: Dyspozycja rzutowa piłkarzy. ∆ roln. Siew rzutowy «siew polegający na ręcznym lub maszynowym rozsypywaniu nasion równomiernie na całym obsiewanym terenie» ∆ Siewnik rzutowy «siewnik przystosowany do …   Słownik języka polskiego

  • jednorzędowy — «złożony z jednego rzędu, mający jeden rząd; występujący w jednym rzędzie» Jednorzędowy szpaler drzew. Jednorzędowy siewnik. ∆ Marynarka jednorzędowa, płaszcz jednorzędowy «marynarka, płaszcz o jednym rzędzie guzików na przodzie» ∆ hist. Okręt,… …   Słownik języka polskiego

  • nawozowy — przym. od nawóz Siewnik nawozowy. Wapno nawozowe …   Słownik języka polskiego

  • rzędowy — «odnoszący się do rzędu szeregu; ułożony, ustawiony w rzędy; związany z takim ułożeniem, ustawieniem» Rzędowy układ cylindrów w silniku. ∆ roln. Siew rzędowy «siew w rzędy (w przeciwstawieniu do siewu rzutowego)» ∆ Siewnik rzędowy «maszyna… …   Słownik języka polskiego

  • samobieżny — techn. «o maszynach: poruszający się za pomocą własnego silnika, zaopatrzony w silnik umożliwiający poruszanie się» Kombajn, siewnik samobieżny. ∆ wojsk. Działo samobieżne «działo zamontowane na lawecie mającej własny napęd, najczęściej… …   Słownik języka polskiego

  • traktorowy — przym. od traktor w zn. 1 Przyczepa traktorowa. Siewnik traktorowy …   Słownik języka polskiego

  • wapniak — m III, D. a, N. wapniakkiem; lm M. i 1. «skała wapienna; wapień (także zmielony, używany jako nawóz sztuczny)» Wypalać wapniaki. Rozsiewać wapniak. Siewnik do wapniaka. 2. pot. «jajko wapnowane» 3. B.=D.; lm DB. ów posp. «w języku młodzieży:… …   Słownik języka polskiego

  • nawozowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} będący nawozem, używany jako nawóz; służący do wytwarzania, przechowywania, rozsiewania, rozpylania nawozu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Preparat nawozowy. Wapno nawozowe. Siewnik nawozowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.