skazać

dk IX, skażę, skażesz, skaż, \skazaćał, \skazaćany - skazywać ndk VIIIa, \skazaćzuję, \skazaćzujesz, \skazaćzuj, \skazaćywał, \skazaćywany
«wydać wyrok określający karę wymierzoną oskarżonemu za popełnione przestępstwa»

Skazać kogoś na wygnanie.

Skazać kogoś na rozstrzelanie, na ścięcie, na karę śmierci, na śmierć.

Zostać skazanym na 3 lata więzienia.

przen. «określić z góry jakiś (zwykle zły) los kogoś, czegoś; przeznaczyć na coś, do czegoś; zmusić do czegoś»

Ktoś skazany na bezczynność.

Rzecz skazana na zapomnienie.

Sprawa z góry skazana na przegraną.

skazać się - skazywać się «ściągnąć na siebie, wyznaczyć sobie jakiś los (zwykle zły); zmusić się do czegoś»

Skazać się na osamotnienie, na nudę.

Skazać się na nędzę, na tułaczkę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • skażać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, skażaćam, skażaća, skażaćają, skażaćany {{/stl 8}}– skazić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, skażę, skażaćzi, skaź, skażony {{/stl 8}}{{stl 7}} wprowadzając do czegoś elementy trujące, czynić to szkodliwym dla istot… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skazać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}skazywać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skazać — 1. Być skazanym na (samego) siebie, na własne siły itp. «móc liczyć tylko na siebie»: Widziałem wioskę, która była niegdyś kolonią trędowatych, dziś zasieki z drutu kolczastego runęły, trędowaci pracują między bliskimi, nie są skazani na samych… …   Słownik frazeologiczny

  • skażać — → skazić …   Słownik języka polskiego

  • skazywać — → skazać …   Słownik języka polskiego

  • dożywocie — n I; lm D. dożywocieci 1. «umowa, na podstawie której właściciel nieruchomości, w zamian za przeniesienie prawa jej własności, zastrzega dla siebie, dla małżonka lub innych osób bliskich prawo do dożywotniego utrzymania; majątek, dochód,… …   Słownik języka polskiego

  • skazić — dk VIa, skażę, skazićzisz, skaź, skazićził, skażony skażać ndk I, skazićam, skazićasz, skazićają, skazićaj, skazićał, skazićany 1. «zanieczyścić powierzchnię przedmiotu środkami trującymi lub ciałami promieniotwórczymi» Teren skażony. 2. «uczynić …   Słownik języka polskiego

  • wydać — dk I, wydaćdam, wydaćdasz, wydaćdadzą, wydaćdaj, wydaćdał, wydaćdany wydawać ndk IX, wydaćdaję, wydaćdajesz, wydaćwaj, wydaćwał, wydaćany 1. «wyłożyć, wydatkować pieniądze na coś, zapłacić za coś» Wydać całą pensję. Wydawać pieniądze na… …   Słownik języka polskiego

  • skazywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, skazywaćzuję, skazywaćzuje, skazywaćany {{/stl 8}}– skazać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, skażę, skaże, skazywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydawać wyrok na oskarżonego za… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ANDRZEJEWSKI (J.) — ANDRZEJEWSKI JERZY (1909 1983) C’est à Varsovie, dans une famille bourgeoise, que naquit Jerzy Andrzejewski. Son premier recueil de récits Drogi nieuniknione (Chemins inéluctables) parut en 1936. Son premier roman, face= EU Caron ゲad serca… …   Encyclopédie Universelle

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.