sprawa


sprawa
ż IV, CMs. \sprawawie; lm D. spraw
1. «okoliczności, które stanowią wyodrębniony przedmiot czyjegoś zainteresowania, obchodzą kogoś, są ważne dla kogoś; fakt, wydarzenie»

Sprawy bytowe, socjalne, polityczne, zawodowe.

Pokierować sprawą.

Chodzić koło swoich spraw.

Mieszać się, wtrącać się do cudzych, nie swoich spraw.

Wywlekać jakieś sprawy.

Posunąć sprawę naprzód.

Ruszyć jakąś sprawę z miejsca.

Sprawa ucichła, nie cierpi zwłoki, wzięła, bierze, przybiera inny obrót.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

∆ Sprawa honorowa «sprawa, w której chodzi o honor i zadośćuczynienie, dawane dawniej zwykle w formie pojedynku»
◊ Brudna, ciemna, nieczysta sprawa «nieetyczne, nieuczciwe postępki, czyny»
◊ Gorsza sprawa, że… «gorzej, że…, niedobrze jest, że…»
◊ Inna sprawa, że… «rozpatrując coś z innej strony; inna rzecz, że…»
◊ Sprawa otwarta «o czymś nie rozstrzygniętym, nie załatwionym»
◊ Trudna, niełatwa (łatwa) z kimś sprawa «trudno (łatwo) z kimś się porozumieć, poradzić sobie»
◊ Sprawy sercowe «przeżycia miłosne; miłość»
◊ Sprawa honoru «sprawa, której rozstrzygnięcia wymaga honor; obowiązek, którego spełnienia wymaga honor»
◊ Sprawa życia i śmierci «bardzo ważna sprawa»
◊ Coś jest godne, warte lepszej sprawy «coś jest niewłaściwe w danej sytuacji, zbyt poważne dla danej sytuacji»
◊ Na dobrą sprawę «właściwie, prawdę mówiąc»
◊ Poruszyć, podnieść jakąś sprawę «poruszyć jakiś temat»
◊ Przesądzać sprawę «rozstrzygać coś w sposób nie budzący wątpliwości»
◊ Zdawać sobie sprawę z czegoś «uświadamiać sobie coś, orientować się w czymś»
◊ Przystąpić do sprawy «zacząć mówić na temat interesujący kogoś; zacząć działać»
◊ Pokpić sprawę «źle coś załatwić»
◊ I sprawa skończona, załatwiona «coś zostało definitywnie zakończone, rozstrzygnięte»
◊ Jak sprawa stoi «jaka jest sytuacja, jaki jest stan czegoś»
◊ To moja, twoja itd. sprawa «to dotyczy tylko mnie, ciebie itd.»
◊ To sprawa dwóch, trzech dni, kilku tygodni itp. «coś zostanie załatwione, coś stanie się wkrótce, w ciągu dwóch, trzech dni, kilku tygodni itp.»
2. «rzecz do załatwienia, interes; dokument, akt dotyczący załatwiania czegoś»

Sprawa służbowa.

Sprawa nie cierpiąca zwłoki.

Mieć nawał spraw do załatwienia.

Wyjechał w ważnych sprawach.

Zająć się sprawą porządków na ulicach.

Sprawa obywatela X ciążyła mu na sumieniu.

◊ Przybić, ubić sprawę «zakończyć pomyślnie jakieś starania, załatwić coś skutecznie»
◊ Nie zasypiać sprawy «nie zaniedbywać jakiegoś interesu, starać się o coś, chodzić koło czegoś»
◊ Wziąć sprawę w swoje (własne) ręce «zająć się czymś osobiście»
3. książk. «wielkie zadania, wzniosłe cele, którym służy, które chce realizować jakaś grupa osób»

Poświęcić życie dla sprawy.

4. praw. «postępowanie toczące się przed sądem cywilnym z inicjatywy powoda w jego bezpośrednim interesie lub przed sądem karnym z inicjatywy oskarżyciela»

Sprawa cywilna, karna, kryminalna, polityczna, rozwodowa, spadkowa.

Prowadzić, wygrać sprawę.

Skierować, wnieść, oddać sprawę do sądu.

Bronić sprawy.

Umorzyć, odroczyć sprawę.

Stawać w sprawie przed sądem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • sprawa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. sprawawie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zbiór okoliczności dotyczących czegoś lub kogoś; coś, co szczególnie interesuje jakąś osobę; zagadnienie, wydarzenie, fakt : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawa — 1. Coś (jest) godne, warte lepszej sprawy «coś jest godne, warte lepszego potraktowania»: (...) projekt wart lepszej sprawy, musisz go koniecznie przedstawić na najbliższym zebraniu (...). Roz bezp 1997. 2. Jak sprawy stoją «jaka jest sytuacja,… …   Słownik frazeologiczny

  • sprawa — interes …   Słownik gwary warszawskiej

  • sprawa niecierpiąca zwłoki — {{/stl 13}}{{stl 7}} sprawa wymagająca natychmiastowego działania, załatwienia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprawą niecierpiącą zwłoki jest podpisanie porozumienia o readmisji z Rosją. Spotkać się z kimś w sprawie niecierpiącej zwłoki. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawa oparła się — {{/stl 13}}{{stl 8}}{o coś, o kogoś}, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawa trafiła do jakichś mających odpowiednie kompetencje urzędów, decydentów, instytucji itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Myślał, że skończy się na kolegium, ale sprawa oparła się o sąd.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawa oparła się o bufet — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} coś zostało załatwione, skończyło się przez postawienie wódki osobie, od której zależała odpowiednia decyzja {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawa stanęła na ostrzu noża — {{/stl 13}}{{stl 7}} coś musi się ostatecznie rozstrzygnąć, zadecydować; zostało postawione w jakiejś sprawie ultimatum {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gorsza sprawa — {{/stl 13}}{{stl 7}} gorzej, całkiem niedobrze; źle : {{/stl 7}}{{stl 10}}O, to gorsza sprawa, nie mogę tego naprawić. Gdy nie zda egzaminu, to już będzie gorsza sprawa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • to moja [twoja i in.] sprawa — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie powinno to obchodzić innych osób, nikt nie powinien się wtrącać do nie swoich spraw, to dotyczy tylko mnie, ciebie itd. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zostaw go w spokoju! To jego sprawa, co zrobi. Nie wtrącaj się do tego. To moja …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • to sprawa dwóch [trzech itd.] dni [tygodni i in.] — {{/stl 13}}{{stl 7}} to rzecz, którą można załatwić, wykonać w ciągu jakiegoś okresu (najczęściej niezbyt długiego) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przekonać ją do tego to sprawa dwóch dni. Wykonanie mebli to sprawa miesiąca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.