sprawdzenie


sprawdzenie
↨ sprawdzenie się
n I
rzecz. od sprawdzić (się).

Słownik języka polskiego . 2013.

  • weryfikacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. weryfikacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sprawdzenie zgodności czegoś z prawdą, sprawdzenie autentyczności czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Weryfikacja hipotezy, teorii.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • próba — ż IV, CMs. próbabie; lm D. prób 1. «badanie mające na celu sprawdzenie jakości, sprawności działania czegoś, np. wytrzymałości materiału; także sprawdzenie prawidłowości działania jakiegoś urządzenia» Próba maszyny, mostu. Próba głosu. Próba siły …   Słownik języka polskiego

  • test — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. teście {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} eksperyment mający na celu wypróbowanie czegoś, sprawdzenie jego stanu, jakości, sposobu działania; również: sprawdzenie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • egzamin — m IV, D. u, Ms. egzaminnie; lm M. y «sprawdzenie przez osoby kompetentne czyichś wiadomości naukowych lub fachowych przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pewnego etapu nauki» Egzamin dyplomowy, magisterski, doktorski. Egzamin konkursowy, ustny,… …   Słownik języka polskiego

  • eksperymentalizm — m IV, D. u, Ms. eksperymentalizmzmie, blm 1. «prąd literacki, odmiana ekspresjonizmu przeciwstawiająca się tradycjonalizmowi przez stosowanie nowatorskich pomysłów; stosowanie eksperymentów w dziele literackim» 2. «pogląd, według którego właściwą …   Słownik języka polskiego

  • inspekcja — ż I, DCMs. inspekcjacji; lm D. inspekcjacji (inspekcjacyj) 1. «przegląd, sprawdzenie działalności instytucji lub jednostki; zwykle kontrola władz niższych przez wyższe» Inspekcja sanitarna, przeciwpożarowa. Inspekcja oddziału. Dokonać inspekcji.… …   Słownik języka polskiego

  • kolaudacja — ż I, DCMs. kolaudacjacji; lm D. kolaudacjacji (kolaudacjacyj) 1. «sprawdzenie wykonanych robót budowlanych i stwierdzenie ich zgodności z planami i kosztorysem» 2. «komisyjny przegląd zrealizowanego filmu lub materiału zdjęciowego, zwykle… …   Słownik języka polskiego

  • korekta — ż IV, CMs. korektakcie; lm D. korektaekt 1. «poprawianie, usuwanie błędów, wad, nieprawidłowości, usterek; poprawa, poprawka; w odniesieniu do instrumentów muzycznych: strojenie» Korekta urbanistyczna. Wyniki badań wymagają korekty. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • odhaczyć — dk VIb, odhaczyćczę, odhaczyćczysz, odhaczyćhacz, odhaczyćczył, odhaczyćczony odhaczać ndk I, odhaczyćam, odhaczyćasz, odhaczyćają, odhaczyćaj, odhaczyćał, odhaczyćany 1. pot. «postawić znaczek, zwykle w kształcie litery V, odnotowując… …   Słownik języka polskiego

  • przegląd — m IV, D. u, Ms. przegląddzie; lm M. y 1. «przeglądanie, przejrzenie czegoś w celu oceny, kontroli itp.; lustracja» Przegląd wojska. Przegląd maszyn, urządzeń. Dokonać przeglądu. ∆ Przegląd techniczny «sprawdzenie stanu technicznego maszyny lub… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.