sprawdzian


sprawdzian
m IV, D. -u, Ms. \sprawdziannie; lm M. -y
1. «sposób sprawdzania czegoś; kryterium, miara, miernik»

Sprawdzian czyjejś uczciwości, sprawności, wytrenowania.

Coś jest najlepszym sprawdzianem czegoś.

2. środ. «ćwiczenie sprawdzające wiadomości uczniów, rodzaj klasówki»

Sprawdzian z matematyki.

3. techn. «narzędzie kontrolne do stwierdzania czy wymiar, kształt lub działanie sprawdzanego przedmiotu nie wykraczają poza granice przewidzianej tolerancji»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • sprawdzian — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. sprawdziannie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sposób sprawdzenia czegoś; kryterium : {{/stl 7}}{{stl 10}}Występ będzie sprawdzianem umiejętności zespołu. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • próba — 1. Coś, ktoś (jest) dobrej, wysokiej, najwyższej próby «o czymś, co jest dobrej jakości, co osiągnęło wysoki, najwyższy poziom lub o kimś bardzo wysoko ocenianym»: (...) jest wysokiej próby dziennikarzem, dużo jeździ po świecie, a w tym, co widzi …   Słownik frazeologiczny

  • Wikipedia en polonais — Wikipédia en polonais Logo de la version polonaise de Wikipédia Wikipédia en polonais est l édition de Wikipédia en langue polonaise. Sommaire 1 Avancement du projet …   Wikipédia en Français

  • Wikipédia en polonais — URL http://pl.wikipedia.org/ Commercial non Type de site Projet d’encyclo …   Wikipédia en Français

  • Wikipédia polonaise — Wikipédia en polonais Logo de la version polonaise de Wikipédia Wikipédia en polonais est l édition de Wikipédia en langue polonaise. Sommaire 1 Avancement du projet …   Wikipédia en Français

  • soczewica — książk. Oddać, sprzedać coś za miskę soczewicy «wyrzec się czegoś, sprzedać coś dla doraźnego zysku, niewspółmiernego z wartością rzeczy traconej»: Sprawdzian wzrostu stopy życiowej: któż by dziś za miskę soczewicy sprzedał pierwszeństwo. S. J.… …   Słownik frazeologiczny

  • klasówka — ż III, CMs. klasówkawce; lm D. klasówkawek «wypracowanie, zadanie pisane w klasie jako sprawdzian wiadomości ucznia» Mieć klasówkę z matematyki, z polskiego. Pisać klasówkę. Poprawiać, sprawdzać klasówki …   Słownik języka polskiego

  • kryterium — n VI; lm M. kryteriumria, D. kryteriumriów 1. «miernik służący za podstawę oceny; sprawdzian sądu, probierz» ∆ filoz. Kryterium prawdy «cecha zdania lub myśli, po której poznaje się prawdziwość tego zdania lub myśli» ∆ log. Kryterium podziału… …   Słownik języka polskiego

  • miernik — m III, D. a, N. miernikkiem; lm M. i 1. «miara, wskaźnik określający wielkość, jakość, wartość jakiegoś przedmiotu lub zjawiska fizycznego» Mierniki czasu. Miernik pracy. przen. «wartość, wielkość służąca za podstawę oceny jakiegoś zjawiska;… …   Słownik języka polskiego

  • probierz — m II, D. a; lm M. e, D. y książk. «miernik służący za podstawę oceny czegoś; kryterium, sprawdzian» Praca jest probierzem wartości człowieka …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.