sprawozdawczość


sprawozdawczość
ż V, DCMs. \sprawozdawczośćści, blm
1. «opracowywanie sprawozdań, całokształt prac sprawozdawczych»
2. «dział instytucji zajmujący się sporządzaniem sprawozdań; wydział sprawozdawczy»

Referat sprawozdawczości.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • sprawozdawczość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sprawozdawczośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sporządzanie sprawozdań, ogół prac sprawozdawczych {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • papierkowy — «związany z papierkami, odnoszący się do papierków: pism urzędowych, dokumentów, świadectw itp.» Papierkowa dokumentacja, sprawozdawczość. Papierkowa praca. Bronić się przed nadmiarem papierkowej roboty …   Słownik języka polskiego

  • procesowy — procesowywi «dotyczący procesu, zwłaszcza procesu sądowego» Akta, formalności procesowe. Sprawozdawczość procesowa. Ustawodawstwo procesowe. ∆ praw. Prawo procesowe «ogół przepisów dotyczących postępowania sądowego» …   Słownik języka polskiego

  • rachunkowość — ż V, DCMs. rachunkowośćści, blm 1. «system ewidencji gospodarczej w zakresie działalności wydzielonej organizacyjnie jednostki (przedsiębiorstwa, instytucji), obejmujący dokumentację księgową, kalkulację i sprawozdawczość finansową; zapisy… …   Słownik języka polskiego

  • rachunkowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. rachunkowośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} system ewidencji gospodarczej firmy, instytucji obejmujący dokumentację rachunkową, kalkulację finansową, sprawozdawczość; …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.