sprawozdawczy


sprawozdawczy
«dotyczący sprawozdania lub sprawozdawcy (jego czynności, obowiązków); stanowiący sprawozdanie; związany ze składaniem, sporządzaniem sprawozdań»

Artykuł, referat sprawozdawczy.

Dział sprawozdawczy.

∆ Okres (rok, kwartał itp.) sprawozdawczy «okres, którego dotyczy sprawozdanie z działalności danej instytucji»
sprawozdawczo-wyborczy «dotyczący sprawozdania z działalności jakiejś instytucji, organizacji w ubiegłym okresie oraz wyborów nowych przedstawicieli lub władz tej instytucji, organizacji itp.»

Kampania sprawozdawczo-wyborcza związków zawodowych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • sprawozdawczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący sprawozdania lub odnoszący się do sprawozdawcy; reportażowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Loża sprawozdawcza. Praca sprawozdawcza. Szkic sprawozdawczy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arkusz — m II, D. a; lm M. e, D. y «cienki płat określonego materiału (np. papieru, folii, blachy) o ustalonym formacie» Arkusz bibuły, kalki, dykty, papy, miedzi. Plik arkuszy. Pół arkusza papieru listowego. Złożyć arkusz na pół. ∆ Arkusz sprawozdawczy,… …   Słownik języka polskiego

  • referat — m IV, D. u, Ms. referatacie; lm M. y 1. «opracowanie zagadnienia przedstawiane na piśmie lub wygłaszane w gronie zainteresowanych; sprawozdanie pisemne z jakiegoś dzieła, z jakiejś sprawy, działalności» Referat naukowy, sprawozdawczy,… …   Słownik języka polskiego

  • sprawozdawczość — ż V, DCMs. sprawozdawczośćści, blm 1. «opracowywanie sprawozdań, całokształt prac sprawozdawczych» 2. «dział instytucji zajmujący się sporządzaniem sprawozdań; wydział sprawozdawczy» Referat sprawozdawczości …   Słownik języka polskiego

  • arkusz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cienki kawałek materiału, takiego jak papier, folia, blacha, dykta, przeważnie o prostokątnym kształcie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Arkusz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawozdawczość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sprawozdawczośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sporządzanie sprawozdań, ogół prac sprawozdawczych {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.