strofa


strofa
ż IV, CMs. \strofafie; lm D. strof
1. lit. «powtarzający się w utworze poetyckim kilkuwierszowy układ rytmiczny o określonym rozkładzie rymów; zwrotka»
2. lit. «w staropolskiej tragedii: pierwsza część pieśni chóru; w greckiej liryce chóralnej: wstępna część trójdzielnego układu kompozycyjnego»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

 • strofă — STRÓFĂ, strofe, s.f. Ansamblu unitar dintr o poezie format din mai multe versuri legate înre ele prin elemente prozodice (măsură, ritm, rimă). ♦ (În tragedia greacă antică) Arie în versuri pe care o cânta o parte a corului, în timp ce evolua… …   Dicționar Român

 • strofa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. strofafie, lit. {{/stl 8}}{{stl 7}} w utworze wierszowanym: zespół wersów o określonym układzie rytmicznym i rymowym, wyodrębniony graficznie i powtórzony w tym kształcie dwa lub więcej razy; zwrotka : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • strófa — ž knjiž. najmanje dva stiha povezana ob. zajedničkom ritmičkom organizacijom, intonacijom i rimom; kitica ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • strofa — ит. [стро/фа] strofe [стро/фэ] строфа, куплет …   Словарь иностранных музыкальных терминов

 • strofa — strófa ž DEFINICIJA knjiž. najmanje dva stiha povezana ob. zajedničkom ritmičkom organizacijom, intonacijom i rimom; kitica ETIMOLOGIJA grč. strophḗ: okret …   Hrvatski jezični portal

 • strofa — strofà dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • strofa — strofà sf. (2) DŽ, TrpŽ; LL230 kelių eilučių rimuotas derinys, posmas: Lietuvių daina susideda iš trijų atskirų, aiškiai apibrėžtų strofų B.Sruog …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • strofa — strò·fa s.f. 1. CO TS metr. insieme di più versi uniti in base a un determinato tipo di relazione e formanti un periodo metrico in genere ripetuto più volte nello stesso componimento poetico 2. TS metr. nella lirica greca, strofe {{line}}… …   Dizionario italiano

 • strofa — См. strofe …   Пятиязычный словарь лингвистических терминов

 • strofa — {{hw}}{{strofa}}{{/hw}}V. strofe …   Enciclopedia di italiano

 • strófã — s. f., g. d. art. strófei; pl. strófe …   Romanian orthography


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.