stronniczość


stronniczość
ż V, DCMs. \stronniczośćści, blm
«brak obiektywizmu, bezstronności»

Stronniczość oceny, spojrzenia.

Stronniczość czyjegoś postępowania.

Być posądzonym o stronniczość.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • stronniczość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. stronniczośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie stronniczym, nieobiektywnym; brak obiektywizmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stronniczość sędziego. Stronniczość artykułu. Podejrzewać kogoś o stronniczość. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rażący — imiesł. przymiotnikowy czynny czas. razić (p.) rażący w użyciu przym. 1. «nieprzyjemny dla oczu, zmysłów, oślepiający; rzucający się w oczy, jaskrawy» Rażący żar słońca. Rażące światło reflektorów. Rażące zestawienie kolorów. 2. «o ujemnych… …   Słownik języka polskiego

  • subiektywizm — m IV, D. u, Ms. subiektywizmzmie, blm 1. «kierowanie się w działaniu oraz ocenie faktów i zjawisk wyłącznie osobistymi przekonaniami, upodobaniami, względami; brak obiektywizmu, stronniczość» Odznaczać się subiektywizmem. 2. filoz. «stanowisko… …   Słownik języka polskiego

  • chronić się — I – schronić się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 7}} kryć się, chować się w jakimś bezpiecznym, dającym osłonę lub ukrycie miejscu; szukać schronienia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chronić się do piwnic przed ostrzałem. Chronić się pod dachem …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tendencyjność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. tendencyjnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pozbawione obiektywizmu, tendencyjne ustosunkowanie się do czegoś; bycie tendencyjnym; stronniczość, jednostronność :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.