syntetyzować


syntetyzować
ndk IV, \syntetyzowaćzuję, \syntetyzowaćzujesz, \syntetyzowaćzuj, \syntetyzowaćował, \syntetyzowaćowany
1. «przeprowadzać syntezę; łączyć w całość, przechodzić od szczegółów do uogólnień, od pojedynczych faktów i stwierdzeń do charakterystyki ogólnej»

Syntetyzować wypowiedzi dyskutantów.

Syntetyzować wyniki badań.

Książka syntetyzuje opinie na jakiś temat.

2. chem. «dokonywać syntezy, otrzymywać coś przez syntezę»

Organizm syntetyzuje białko, witaminy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • syntetyzować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, syntetyzowaćzuję, syntetyzowaćzuje, syntetyzowaćany {{/stl 8}}– zsyntetyzować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dokonywać syntezy, wiązać w całość elementy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • całkować — ndk IV, całkowaćkuję, całkowaćkujesz, całkowaćkuj, całkowaćował, całkowaćowany mat. «obliczać całkę» Funkcja całkowana. przen. «ujmować w jedną całość; scalać, syntetyzować, integrować, ujednolicać» Całkować wysiłki, dążenia. Działanie całkujące …   Słownik języka polskiego

  • endogenny — → endogeniczny ∆ chem. Aminokwasy endogenne «aminokwasy, które organizm człowieka lub zwierzęcy może syntetyzować» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • syntetyzowanie — n I rzecz. od syntetyzować …   Słownik języka polskiego

  • syntezować — ndk IV, syntezowaćzuję, syntezowaćzujesz, syntezowaćzuj, syntezowaćował, syntezowaćowany rzad. → syntetyzować …   Słownik języka polskiego

  • zsyntetyzować — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}syntetyzować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.