ubogi

ubodzy, uboższy
1. «nie mający wystarczających środków do zaspokojenia potrzeb życiowych; niezamożny, biedny»

Uboga rodzina.

Ubodzy krewni.

Ubogi człowiek.

◊ Ubogi duchem «nie mający szerszych zainteresowań intelektualnych, prymitywny»
2. «świadczący o ubóstwie, biedzie; nędzny, lichy, marny»

Ubogi dom.

Uboga izba.

Ubogi strój, ubiór.

3. «nie obfitujący w coś, niedostatecznie wyposażony, zaopatrzony w coś, występujący w małej ilości lub liczbie; nieobfity, nieintensywny, nieróżnorodny»

Ubogi język.

Ubogie słownictwo.

Eksploatacja ubogich rud.

Okolica uboga w lasy.

∆ Uboga mieszanka «mieszanka paliwowo-powietrzna zawierająca więcej powietrza niż potrzeba do całkowitego spalenia zawartego w niej paliwa»
ubogi, uboga w użyciu rzecz. «człowiek ubogi; biedak, nędzarz, żebrak»

Wspierać, wspomagać ubogich.

□ Ubogiemu zawsze wiatr w oczy (wieje).

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ubogi — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, ubogiodzy, ubogioższy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o człowieku: żyjący w złych warunkach materialnych; biedny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pochodzić z ubogiej rodziny. Emigranci… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ubogi — (Ktoś) ubogi duchem «o kimś niemającym szerszych zainteresowań intelektualnych»: Wśród różnych diagnoz powtarza się twierdzenie, że zbyt szybkiemu rozwojowi technicznemu nie dotrzymał kroku wewnętrzny rozwój człowieka. Ubogi duchem, dał się… …   Słownik frazeologiczny

  • ubogi duchem — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie mający większych potrzeb intelektualnych, prymitywny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Człowiek ubogi duchem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ubog — ȕbog prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je vrijedan žaljenja; jadan, sirot FRAZEOLOGIJA svaki ubogi dan svaki dan bez izuzetka; ubogi đavo knjiš. vrlo siromašan, jadan; ubogi Lazar jadnik, bijeda, sirotinja, jad, nevolja (o osobi) ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • ubóg — a o prid. (ọ̑ ọ̄) 1. nav. ekspr. usmiljenja, pomilovanja vreden: otroci so v vojni najbolj ubogi; šel je domov ves strt in ubog / njeno ubogo srce je polno dvomov; ne mučite naših ubogih ušes s tako glasbo / ubogi siromak se je vsem smilil;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • duch — 1. Człowiek małego ducha «człowiek tchórzliwy, przesadnie ostrożny»: Przyznaję się – człowiek małego ducha – iż dałem się sprowokować do dyskusji (...) B. Maj, Kronika. 2. Człowiek wielkiego ducha «człowiek odważny, szlachetny»: Stańczyk to… …   Słownik frazeologiczny

  • pauper — m IV, DB. pauperpra, Ms. pauperprze; lm M. pauperpry a. pauperprzy (pauperprowie), DB. pauperprów 1. przestarz. «człowiek ubogi, biedak» 2. przestarz. «ulicznik» 3. daw. «ubogi uczeń, utrzymujący się z posług lub jałmużny» ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • убогий — укр. убогий, др. русск. оубогъ бедный; нищий; увечный , ст. слав. оубогъ πτωχός (Остром., Супр.), болг. убог, сербохорв. у̀бог, словен. ubọ̑g, чеш. ubohy, слвц. ubohy, польск. ubogi; синонимично цслав. небогъ бедный , образовано с приставкой u… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • List of Christmas carols — A Christmas carol is a carol whose lyrics center on the theme of Christmas or that has become associated with the Christmas season even though its lyrics may not specifically refer to Christmas. Both types of Christmas carols are included in this …   Wikipedia

  • France Bevk — Infobox Writer name = France Bevk caption = birth date = birth date|1890|9|17 birth place = Zakojca near Cerkno, Austrian Littoral death date = death date|1970|9|17 death place = Ljubljana, Slovenia occupation = Writer nationality = Slovene… …   Wikipedia

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.