uczuć

dk Xa, uczuję, uczujesz, uczuj, uczuł, uczuty - rzad. uczuwać ndk I, \uczućam, \uczućasz, \uczućają, \uczućaj, \uczućał, \uczućany
1. «doznać wrażenia zmysłowego; poczuć»

Uczuć mdłości.

Uczuć zimno, zmęczenie.

2. «doznać emocji, wzruszenia; odczuć»

Uczuć strach, lęk, radość, zakłopotanie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • uczuć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}uczuwać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uczuwać — → uczuć …   Słownik języka polskiego

  • uczucie — n I 1. rzecz. od uczuć. 2. lm D. uczuć «stan psychiczny, którego istotę stanowi ustosunkowanie się wewnętrzne do aktualnie działających bodźców, przeszłych lub przyszłych zdarzeń i wszystkich elementów otaczającego świata oraz do własnego… …   Słownik języka polskiego

  • uczuwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk, uczuwaćam, uczuwaća, uczuwaćają {{/stl 8}}– uczuć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIc, uczuję, uczuje, rzad. {{/stl 8}}{{stl 7}} odczuwać, doświadczać jakiegoś wrażenia zmysłowego lub doznawać jakiejś emocji : {{/stl 7}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mowa — 1. (Coś) odjęło komuś mowę, (coś) odebrało komuś mowę, głos; ktoś stracił mowę, głos a) «ktoś utracił zdolność mówienia wskutek choroby, urazu itp.»: Zakochany śpiewał pod jej oknem, a że Jadzia mieszkała na dziesiątym piętrze, po dwóch występach …   Słownik frazeologiczny

  • chłód — m IV, D. chłodu, Ms. chłodzie; lm M. chłody «dość niska temperatura powietrza; umiarkowane zimno» Dokuczliwy, ostry, przejmujący, przenikliwy, rześki, wilgotny chłód. Jesienne chłody. Nocny chłód. Powiew chłodu. Uczuć chłód. Drżeć z chłodu.… …   Słownik języka polskiego

  • ekspresja — ż I, DCMs. ekspresjasji, blm 1. «wyrażanie czegoś, zwłaszcza przeżyć wewnętrznych i uczuć» Formy, środki ekspresji. 2. «zdolność sugestywnego wyrażania uczuć i przeżyć w sztuce; siła wyrazu, wyrazistość» Ekspresja plastyczna. Ekspresja muzyków.… …   Słownik języka polskiego

  • ludzki — ludzkidzcy 1. «dotyczący człowieka, ludzi, należący do człowieka» Ludzkie głosy. Ludzka mowa. Ludzkie gadanie. Ludzka praca. Ludzka życzliwość. Ludzki wysiłek. Czaszka ludzka, szkielet ludzki …   Słownik języka polskiego

  • serce — n I; lm D. serc 1. «mięśniowy narząd, którego praca warunkuje krążenie krwi w układzie naczyniowym; u człowieka, ssaków i ptaków ma kształt spłaszczonego stożka, zwróconego podstawą ku górze, i składa się z dwóch, całkowicie oddzielonych od… …   Słownik języka polskiego

  • serdeczny — serdecznyni, serdecznyniejszy «pełen przyjaznych uczuć, szczery w ich okazywaniu, uczuciowo komuś bliski, przyjazny; będący wyrazem, objawem czyichś żywych, szczerych uczuć, płynący z serca, czuły» Serdeczny przyjaciel, druh. Serdeczny uścisk,… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.