centralizm


centralizm
m IV, D. -u, Ms. \centralizmzmie, blm
«zasada organizacji państwa polegająca na ścisłym podporządkowaniu organów niższych (terenowych) organowi centralnemu w danym pionie»
∆ Centralizm demokratyczny «zasada działania partii komunistycznych mająca łączyć dyscyplinę wewnątrzpartyjną ze swobodą dyskusji i krytyki»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • centralizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. centralizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sposób zarządzania państwem, kierowania partią polityczną lub inną organizacją, polegający na całkowitym podporządkowaniu organów niższego stopnia organowi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • absolutystyczny — absolutystycznyni 1. «dotyczący absolutyzmu ustroju państwowego» Państwo, rządy absolutystyczne. Centralizm absolutystyczny. 2. «dotyczący absolutyzmu poglądu filozoficznego» Absolutystyczny pogląd, sposób myślenia …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.