uwiąd


uwiąd
m IV, D. -u, Ms. \uwiądądzie, blm
biol. «stopniowy zanik tkanek lub narządów i obniżenie się ich sprawności wskutek przewlekłej choroby lub posuniętych zmian starczych, powodujący wychudzenie i osłabienie sprawności fizycznej i umysłowej»

Uwiąd starczy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • uwiąd — {{/stl 13}}{{stl 8}}mnż I, D. u, Mc. uwiądądzie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}biol. {{/stl 8}}{{stl 7}} stopniowy zanik czynności życiowych organizmu spowodowany starością lub przewlekłą chorobą : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Salon Recreativo — Infobox Album | Name = Salon Recreativo Type = Album Artist = Kult Released = October 1 2001 Recorded = ??? Genre = Rock Length = 2:16:40 (2 CD edition) Label = S.P. Records Producer = Reviews = Last album = Ostateczny krach systemu korporacji… …   Wikipedia

  • starczy — «właściwy starcowi; należący do starca» Starczy wygląd, głos. Starcze niedołęstwo. Starcze ruchy, zmarszczki. ∆ przestarz. Renta starcza «emerytura» ∆ med. Uwiąd starczy «zmiany anatomiczno fizjologiczne zachodzące w organizmie na skutek… …   Słownik języka polskiego

  • wiąd — m IV, D. u, Ms. wiądzie, blm daw. «uwiąd» dziś tylko w terminie med. Wiąd rdzenia «choroba rdzenia kręgowego, kiła ośrodkowego układu nerwowego rozwijająca się po 10 15 latach od chwili zakażenia pierwotnego; objawia się ostrymi bólami, głównie… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.