uwiązać


uwiązać
dk IX, uwiążę, uwiążesz, uwiąż, \uwiązaćał, \uwiązaćany - uwiązywać ndk VIIIa, \uwiązaćzuję, \uwiązaćzujesz, \uwiązaćzuj, \uwiązaćywał, \uwiązaćywany
«przytwierdzić, przymocować do czegoś za pomocą sznura, łańcucha itp.; przywiązać mocno do czegoś»

Uwiązać psa na łańcuchu.

Uwiązać konia.

uwiązać się - uwiązywać się «przywiązać się do czegoś za pomocą sznura»

Uwiązać się za nogę, za rękę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • uwiązać — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}uwiązywać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}uwiązać II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IIa, uwiążę, uwiąże, uwiązaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} spowodować konieczność zajęcia się czymś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uwiązywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, uwiązywaćzuję, uwiązywaćzuje, uwiązywaćany {{/stl 8}}– uwiązać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIa, uwiążę, uwiąże, uwiązywaćany {{/stl 8}}{{stl 7}} przyczepiać coś do czegoś za pomocą sznura, paska, liny, łańcucha itp.;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krótko — krócej przysłów. od krótki a) w zn. 1: ◊ Ostrzyc (się) krótko «ostrzyc (się) tak, żeby włosy nie były długie» ◊ Ubierać się krótko, nosić się krótko «nosić krótkie sukienki, krótkie ubranie» ◊ Uwiązać coś (np. krowę, cielę) krótko «uwiązać coś… …   Słownik języka polskiego

  • przywiązać — dk IX, przywiązaćwiążę, przywiązaćwiążesz, przywiązaćwiąż, przywiązaćał, przywiązaćany przywiązywać ndk VIIIa, przywiązaćzuję, przywiązaćzujesz, przywiązaćzuj, przywiązaćywał, przywiązaćywany 1. «wiążąc przymocować kogoś, coś, połączyć z czymś;… …   Słownik języka polskiego

  • płot — m IV, D. u, Ms. płocie; lm M. y «ogrodzenie, zwykle z wbitych w ziemię słupków połączonych żerdziami, do których przytwierdzone są deski, paliki, pręty itp.; parkan» Wysoki, niski, drewniany płot. Płot z desek, z żerdzi, z drutu kolczastego.… …   Słownik języka polskiego

  • uczepić — dk VIa, uczepićpię, uczepićpisz, uczep, uczepićpił, uczepićpiony rzad. uczepiać ndk I, uczepićam, uczepićasz, uczepićają, uczepićaj, uczepićał, uczepićany «umocować coś jednym końcem do czegoś; przyczepić, zawiesić, uwiesić, uwiązać» Uczepić… …   Słownik języka polskiego

  • krótko — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., krócej {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stanowiąc odcinek o małej długości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Droga przez las ciągnie się krótko. Krótko podwinięte rękawy. Krótko obcięte paznokcie …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • łańcuch — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} szereg połączonych ze sobą ogniw wykonanych zwykle z metalu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Złoty, żelazny, zardzewiały łańcuch. Zakuty w łańcuchy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • u- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek tworzący pochodne czasowniki (i formy pokrewne), w których wnosi do znaczenia podstawowego następujące znaczenia:a) doprowadzenia czynności wyrażanej czasownikiem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.