uwidocznić


uwidocznić
dk VIa, \uwidocznićnię, \uwidocznićnisz, \uwidocznićnij, \uwidocznićnił, \uwidocznićniony - uwidaczniać, rzad. uwidoczniać ndk I, \uwidocznićam, \uwidocznićasz, \uwidocznićają, \uwidocznićaj, \uwidocznićał, \uwidocznićany
«przedstawić w sposób widoczny, uczynić widocznym, widzialnym; unaocznić, wykazać»

Uwidocznić czyjeś niedociągnięcia, wady.

Uwidocznić coś na przykładach.

Wykres uwidaczniał rozwój przemysłu w kraju.

Na mapie były uwidocznione główne miasta.

uwidocznić się - uwidaczniać się, uwidoczniać się «stać się widocznym, wyraźnym; dać się widzieć, zauważyć; ujawnić się»

W jasnym świetle uwidoczniały się szczegóły obrazu.

Już w pierwszych rolach uwidocznił się jej talent aktorski.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • uwidaczniać || — {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad. {{/stl 8}}uwidoczniać {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uwidaczniać ||am, uwidaczniać ||a, uwidaczniać ||ają, uwidaczniać ||any {{/stl 8}}– uwidocznić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uwidaczniać ||nię, uwidaczniać ||ni,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odmalować — dk IV, odmalowaćluję, odmalowaćlujesz, odmalowaćluj, odmalowaćował, odmalowaćowany odmalowywać ndk VIIIa, odmalowaćowuję, odmalowaćowujesz, odmalowaćowuj, odmalowaćywał, odmalowaćywany 1. «pomalować na nowo rzecz zniszczoną, wytartą» Odmalować… …   Słownik języka polskiego

  • oznaczyć — dk VIb, oznaczyćczę, oznaczyćczysz, oznacz, oznaczyćczył, oznaczyćczony oznaczać ndk I, oznaczyćam, oznaczyćasz, oznaczyćają, oznaczyćaj, oznaczyćał, oznaczyćany 1. «zrobić (np. postawić, napisać, nakreślić itp.) na czymś znak, opatrzyć coś… …   Słownik języka polskiego

  • roztoczyć — dk VIb, roztoczyćczę, roztoczyćczysz, roztoczyćtocz, roztoczyćczył, roztoczyćczony roztaczać ndk I, roztoczyćam, roztoczyćasz, roztoczyćają, roztoczyćaj, roztoczyćał, roztoczyćany 1. «rozłożyć, rozprostować coś zwiniętego, stulonego; rozpostrzeć …   Słownik języka polskiego

  • umiejscowić — dk VIa, umiejscowićwię, umiejscowićwisz, umiejscowićców, umiejscowićwił, umiejscowićwiony umiejscawiać ndk I, umiejscowićam, umiejscowićasz, umiejscowićają, umiejscowićaj, umiejscowićał, umiejscowićany 1. «wyznaczyć, określić miejsce czegoś;… …   Słownik języka polskiego

  • wyrazić — dk VIa, wyrazićrażę, wyrazićzisz, wyrazićraź, wyrazićził, wyrazićrażony wyrażać ndk I, wyrazićam, wyrazićasz, wyrazićają, wyrazićaj, wyrazićał, wyrazićany 1. «ująć coś w słowa, wypowiedzieć coś (ustnie lub na piśmie) wyjawić słowami; powiedzieć»… …   Słownik języka polskiego

  • zarysować — dk IV, zarysowaćsuję, zarysowaćsujesz, zarysowaćsuj, zarysowaćował, zarysowaćowany zarysowywać ndk VIIIa, zarysowaćowuję, zarysowaćowujesz, zarysowaćowuj, zarysowaćywał, zarysowaćywany 1. «pokryć coś kreskami, rysunkami» Zarysować cały arkusz… …   Słownik języka polskiego

  • uwidaczniać się || — {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad. {{/stl 8}}uwidoczniać się – uwidocznić się {{/stl 13}}{{stl 7}} ukazywać się w sposób wyrazisty, czytelny, jasny; ujawniać się, dać się łatwo zauważyć, stać się widocznym, objawiać się, przejawiać się, uzewnętrzniać się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.