uwiecznić


uwiecznić
dk VIa, \uwiecznićnię, \uwiecznićnisz, \uwiecznićnij, \uwiecznićnił, \uwiecznićniony - uwieczniać ndk I, \uwiecznićam, \uwiecznićasz, \uwiecznićają, \uwiecznićaj, \uwiecznićał, \uwiecznićany
1. «uczynić trwałym, nieprzemijającym, wiekopomnym; utrwalić, upamiętnić, unieśmiertelnić»

Uwieczniać kogoś na płótnie, na kartach książki.

Uwiecznić tekst na płycie, na taśmie.

2. pot. żart. «sfotografować»
uwiecznić się - uwieczniać się
1. «zostawić trwały ślad swojej działalności, upamiętniać się»

Uwiecznić się w czyjejś pamięci.

2. pot. żart. «sfotografować się»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • uwiecznić — coś złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 3 …   Słownik frazeologiczny

  • uwiecznić się — złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 2 …   Słownik frazeologiczny

  • uwieczniać się – uwiecznić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pozostawać w pamięci innych; upamiętnić się, unieśmiertelnić się, stać się wiekopomnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uwieczniać się na kartach własnych książek. Uwiecznić się w dziejach… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uwieczniać — Uwiecznić coś złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 3 …   Słownik frazeologiczny

  • uwieczniać się — Uwiecznić się złotymi głoskami, zgłoskami zob. złoty 2 …   Słownik frazeologiczny

  • uwieczniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uwieczniaćam, uwieczniaća, uwieczniaćają, uwieczniaćany {{/stl 8}}– uwiecznić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uwieczniaćnię, uwieczniaćni, uwieczniaćnij, uwieczniaćniony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głoska — Zapisać się, uwiecznić się, wyryć się złotymi głoskami zob. złoty 2. Zapisać, uwiecznić, wyryć coś złotymi głoskami zob. złoty 3 …   Słownik frazeologiczny

  • zgłoska — Zapisać się, uwiecznić się, wyryć się złotymi zgłoskami zob. złoty 2. Zapisać, uwiecznić, wyryć coś złotymi zgłoskami zob. złoty 3 …   Słownik frazeologiczny

  • złoty — 1. Mieć złote ręce «umieć coś świetnie zrobić, radzić sobie doskonale z każdą pracą»: Miał złote ręce. Pracował (...) składnie i szybko, a robota, którą wykonywał, miała zawsze „sznyt” – nie była wymęczona, zapaćkana klejem i zabrudzona palcami.… …   Słownik frazeologiczny

  • głoska — ż III, CMs. głoskasce; lm D. głoskasek 1. jęz. «najmniejsza jednostka fonetyczna języka wymawiana przy określonym stałym układzie narządów mowy; dźwięk mowy» Głoska dźwięczna, bezdźwięczna. Głoska nosowa, ustna. Głoski miękkie, twarde. Wymawiać… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.