wewnątrzkomórkowy


wewnątrzkomórkowy
biol. «znajdujący się, zachodzący wewnątrz komórki; żyjący, pasożytujący wewnątrz komórki»

Pasożyty wewnątrzkomórkowe.

Przemiany, procesy wewnątrzkomórkowe.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wewnątrz- — «pierwszy człon przymiotników złożonych wskazujący na występowanie, dzianie się czegoś we wnętrzu tego, co określa drugi człon tych przymiotników, np. wewnątrzkomórkowy, wewnątrzpartyjny, wewnątrzwyrazowy» …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.