wewnątrzpartyjny


wewnątrzpartyjny
«dotyczący wzajemnych stosunków między członkami partii, między jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład partii; dotyczący spraw wewnętrznych partii»

Praca, działalność wewnątrzpartyjna.

Sprawy, zagadnienia wewnątrzpartyjne.

Szkolenie, dokształcanie wewnątrzpartyjne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wewnątrzpartyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do wewnętrznych spraw partii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Działalność wewnątrzpartyjna. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wewnątrz- — «pierwszy człon przymiotników złożonych wskazujący na występowanie, dzianie się czegoś we wnętrzu tego, co określa drugi człon tych przymiotników, np. wewnątrzkomórkowy, wewnątrzpartyjny, wewnątrzwyrazowy» …   Słownik języka polskiego

  • wewnątrz — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} we wnętrzu czegoś, w przestrzeni czymś ograniczonej; w środku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Budynek wewnątrz imponował przepychem. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}wewnątrz II… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.