wewnętrzny


wewnętrzny
1. «znajdujący się, umieszczony we wnętrzu, w środku czegoś, od środka czegoś»

Instalacja wewnętrzna budynku.

Kieszeń wewnętrzna marynarki.

Narządy wewnętrzne organizmu.

Wewnętrzny dziedziniec pałacu.

Wewnętrzna strona okładki.

∆ Telefon wewnętrzny «telefon połączony z centralą danej instytucji, umożliwiający bezpośrednie połączenia między poszczególnymi działami tej instytucji»
anat. Ucho wewnętrzne «część ucha człowieka i innych kręgowców mieszcząca receptory zmysłu słuchu i równowagi»
biol. Wydzielanie wewnętrzne «wydzielanie wytworzonych przez gruczoły dokrewne hormonów wprost do krwi, limfy lub do płynów tkankowych»
lit. Rym wewnętrzny «rym umiejscowiony wewnątrz sąsiadujących ze sobą wersów, np. na średniówkach»
med. Choroby wewnętrzne «choroby narządów znajdujących się wewnątrz organizmu ludzkiego, obejmujące układ krążenia, oddychania, trawienia, wydalania oraz układ wydzielania wewnętrznego, a także choroby mięśni i stawów, przemiany materii oraz wady genetyczne i rozwojowe»
2. «zachodzący, stosowany, istniejący w obrębie, w granicach danego kraju, państwa, wewnątrz danego środowiska społecznego, danej instytucji itp.»

Gospodarka wewnętrzna.

Handel wewnętrzny.

Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstwa.

Potrzeby wewnętrzne kraju.

Polityka wewnętrzna państwa.

Ministerstwo spraw wewnętrznych.

∆ Transport wewnętrzny «zespół środków służących do przemieszczania surowców, produktów itp. na terenie zakładu pracy lub na terenie budowy»
3. «dotyczący przeżyć psychicznych; zachodzący w psychice człowieka»

Dyscyplina wewnętrzna.

Spokój, niepokój wewnętrzny.

Walka wewnętrzna.

Życie wewnętrzne człowieka.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wewnętrzny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} znajdujący się w środku lub od środka czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Narządy wewnętrzne organizmu. Drzwi wewnętrzne. Kieszeń wewnętrzna. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wewnętrzny — Emigracja wewnętrzna zob. emigracja …   Słownik frazeologiczny

  • sumienie — n I; lm D. sumienieeń «właściwość psychiczna, zdolność pozwalająca odpowiednio oceniać własne postępowanie jako zgodne lub niezgodne z przyjętymi normami etycznymi; świadomość odpowiedzialności moralnej za swoje czyny, postępowanie» Czułe,… …   Słownik języka polskiego

  • Janusz Gajos — (born 23 September, 1939 in Dąbrowa Górnicza)Cite web|url= http://film.onet.pl/3289,1,Janusz Gajos,osoba.html|title= Janusz Gajos biography|accessdate= 2007 06 16|last= Rożen|first= Joanna|publisher= Onet.pl|language= Polish] is a highly… …   Wikipedia

  • Польша (история)* — Период I. П. племенная и языческая. В конце VI в. по Р. Хр., с уходом германских племен из бассейнов Вислы, Одера и Эльбы, происходит миграция славян к западу и северу от их европейской стоянки на склонах Карпат и верховьях Вислы. Среди племен… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Польша — (история) Период I. П. племенная и языческая. В конце VI в. по Р. Хр., с уходом германских племен из бассейнов Вислы, Одера и Эльбы, происходит миграция славян к западу и северу от их европейской стоянки на склонах Карпат и верховьях Вислы. Среди …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ЯНДА Кристина — ЯНДА (Janda) Кристина (р. 18 декабря 1952), польская актриса и режиссер. Окончила музыкальную школу, лицей изящных искусств, в 1975 Варшавскую театральную школу. В 1976 1987 актриса театра «Атенеум» в Варшаве. Затем работала в театре «Повшехны».… …   Энциклопедия кино

  • Кавычки — ‘  ’   « » Кавычки Пунктуация апостроф …   Википедия

  • Ёлочки — Кавычки парный знак препинания, который употребляется для выделения прямой речи, цитат, названий литературных произведений, газет, журналов, предприятий, а также отдельных слов, если они включаются в текст не в своём обычном значении,… …   Википедия

  • Кавычка — Кавычки парный знак препинания, который употребляется для выделения прямой речи, цитат, названий литературных произведений, газет, журналов, предприятий, а также отдельных слов, если они включаются в текст не в своём обычном значении,… …   Википедия


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.