wyczyn


wyczyn
m IV, D. -u, Ms. \wyczynnie; lm M. -y
1. «niecodzienne, wybitne osiągnięcie; trudny do osiągnięcia wynik sportowy»

Wyczyny kulinarne.

Wyczyn sportowy.

Wspaniały, śmiały wyczyn.

Dokonać wyczynu.

Zdobyć się na wyczyn.

2. «wybryk, postępek, czyn zwracający na siebie powszechną uwagę i zasługujący na potępienie»

Chuligańskie wyczyny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wyczyn — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. wyczynnie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osiągnięcie godne uznania i podziwu, zazwyczaj wymagające od kogoś dużego wysiłku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wspaniały wyczyn sportowy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mistrzowski — mistrzowskiscy «dotyczący mistrza, mistrzostwa; niezrównany, doskonały, kunsztowny, artystyczny» Dyplom, kurs, egzamin mistrzowski. Narada mistrzowska w fabryce. Kariera mistrzowska. Mecz, wyczyn mistrzowski. Mistrzowska gra na fortepianie. po… …   Słownik języka polskiego

  • prawdziwie — 1. «tak jak jest w istocie, zgodnie z prawdą, bez fałszu; szczerze, naprawdę» Kochać kogoś prawdziwie. Opisać zdarzenie prawdziwie. 2. «rzeczywiście, istotnie; doprawdy» Prawdziwie wiosenny dzień. Prawdziwie bohaterski wyczyn …   Słownik języka polskiego

  • szelmowski — szelmowskiscy 1. «właściwy szelmie; podstępny, przebiegły, łobuzerski, hultajski» Szelmowski wybryk, wyczyn. Szelmowski spryt. Szelmowska przebiegłość. 2. «filuterny, figlarny, kokieteryjny; urwisowski» Szelmowska mina. Szelmowski dowcip, figiel …   Słownik języka polskiego

  • dokonanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. dokonać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}dokonanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. dokonanieań {{/stl 8}}{{stl 7}} trwały, widoczny wynik czyjegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kopiować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, kopiowaćpiuję, kopiowaćpiuje, kopiowaćany {{/stl 8}}– skopiować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} robić kopię a. kopie czegoś; odwzorowywać, powielać :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie lada — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} świetny, doskonały, wybitny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie lada gracz, przeciwnik. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} ważny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyczynowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, wyczynowywi {{/stl 8}}{{stl 7}} mający na celu osiąganie nieprzeciętnych wyników, nastawiony na wyczyn, służący do uzyskiwania rekordowych wyników : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sport wyczynowy. Sprzęt wyczynowy. Kierowca… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.