wyczyścić


wyczyścić
dk VIa, \wyczyścićczyszczę, \wyczyścićcisz, \wyczyścićczyść, \wyczyścićcił, \wyczyścićczyszczony - rzad. wyczyszczać ndk I, \wyczyścićam, \wyczyścićasz, \wyczyścićają, \wyczyścićaj, \wyczyścićał, \wyczyścićany
1. «doprowadzić do stanu czystości, usunąć brud, śmieci, odpadki»

Wyczyścić fajkę.

Wyczyścić buty z błota.

przen.

Wyczyścić (z błędów) maszynopis, tekst.

2. «czyszcząc, wycierając nadać czemuś połysk; wypolerować, wyglansować»

Wyczyścić świeczniki, garnki.

Wyczyścić obuwie.

wyczyścić się - wyczyszczać się «zostać wyczyszczonym, stać się czystym, lśniącym, błyszczącym»

Buty dobrze się wyczyściły.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wyczyścić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}czyścić I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyczyścić się z pieniędzy [forsy i syn.] — {{/stl 13}}{{stl 7}} wydać wszystkie posiadane pieniądze; zostać bez grosza : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś całkiem wyczyścił się z pieniędzy, forsy, kasy. Wyczyścić się z pieniędzy przy remoncie mieszkania. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyczyścić się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}czyścić się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czyścić się – wyczyścić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czyścić siebie, swoje ubranie, ciało itp.; usuwać z siebie brud : {{/stl 7}}{{stl 10}}Musimy wyczyścić się z tego błota. Czyścić się ze smaru. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wylizać — dk IX, wylizaćliżę, wylizaćliżesz, wylizaćliż, wylizaćał, wylizaćany wylizywać ndk VIIIa, wylizaćzuję, wylizaćzujesz, wylizaćzuj, wylizaćywał, wylizaćywany 1. «liżąc wyjeść coś z czegoś; wygarnąć językiem» Wylizać sos, krem, konfitury. Kot… …   Słownik języka polskiego

  • czyścić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, czyszczę, czyścićci, czyść, czyszczony {{/stl 8}}– wyczyścić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powodować, by coś stało się czyste, usuwając brud,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doczyścić — dk VIa, doczyścićczyszczę, doczyścićcisz, doczyścićczyść, doczyścićcił, doczyścićczyszczony doczyszczać ndk I, doczyścićam, doczyścićasz, doczyścićają, doczyścićaj, doczyścićał, doczyścićany «wyczyścić starannie, dokładnie; dokończyć czyszczenia» …   Słownik języka polskiego

  • napastować — I ndk IV, napastowaćtuję, napastowaćtujesz, napastowaćtuj, napastowaćował, napastowaćowany 1. «występować (słownie) przeciw komuś; zwalczać, prześladować kogoś» Napastować przeciwników. Napastować kogoś w prasie, na zebraniach. 2. «narzucać komuś …   Słownik języka polskiego

  • wypucować — dk IV, wypucowaćcuję, wypucowaćcujesz, wypucowaćcuj, wypucowaćował, wypucowaćowany pot. «wyczyścić, wymyć coś dokładnie; wyszorować, wyglansować, wypolerować» Wypucować rondle, szyby, buty. Wypucować obejście, schody. Wypucowany bobas. wypucować… …   Słownik języka polskiego

  • wysiąkać — dk I, wysiąkaćam, wysiąkaćasz, wysiąkaćają, wysiąkaćaj, wysiąkaćał, wysiąkaćany «wyczyścić nos; wysmarkać» Wyjął kraciastą chustkę i hałaśliwie wysiąkał nos …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.