wydajność


wydajność
ż V, DCMs. \wydajnośćści, blm
«stosunek między ilością lub wartością uzyskaną, a ilością lub wartością wydatkowaną w danym procesie produkcji; ilość czegoś wytworzonego, wyprodukowanego, uzyskanego z czegoś»

Duża, mała wydajność.

Wydajność roczna, dzienna, tygodniowa.

Wydajność płodów rolnych z hektara.

Wydajność pieca hutniczego, kopalni.

∆ Wydajność pracy «suma produktów wytworzonych lub usług świadczonych przez jednego pracownika w określonej jednostce czasu»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • wydajność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. wydajnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} stosunek między ilością albo wartością uzyskaną a ilością lub wartością wydatkowaną w czasie wytwarzania czegoś; ilość wyprodukowana z czegoś : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • potencjał — m IV, D. u, Ms. potencjałale; lm M. y 1. «zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś; sprawność, wydajność, możliwość, zwłaszcza państwa w jakiejś dziedzinie, np. gospodarczej, wojskowej» Potencjał obronny danego państwa.… …   Słownik języka polskiego

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА — продуктивность производственной деятельности работников, измеряемая количеством производимой продукции за единицу рабочего времени (Болгарский язык; Български) производителност на труда (Чешский язык; Čeština) produktivita práce (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • СЪЁМ СТЕКЛОМАССЫ — количество стекломассы, получаемой с 1 м2 варочной площади печи в сутки (Болгарский язык; Български) относителен добив на стъкломаса (Чешский язык; Čeština) odběr skloviny (Немецкий язык; Deutsch) spezifische Schmelzleistung (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • efektywność — ż V, DCMs. efektywnośćści, blm «pozytywny wynik, wydajność, skuteczność, sprawność» Efektywność pracy. ∆ ekon. Efektywność ekonomiczna «rezultat działalności gospodarczej, określony przez stosunek uzyskanego efektu do nakładu» …   Słownik języka polskiego

  • godzinowy — przym. od godzina (zwykle w zn. 1) Godzinowa wydajność pracy. Stawka godzinowa. Skala, podziałka godzinowa. Wskazówka godzinowa …   Słownik języka polskiego

  • hektar — m IV, D. a, Ms. hektararze; lm M. y 1. «jednostka powierzchni gruntu równa 100 arom, tj. 10 000 m2 (skrót: ha)» Hektar lasu, ogrodu, ziemi. Gospodarstwo o powierzchni dziesięciu hektarów. 2. «ziemia, grunt o powierzchni 1 hektara» Plony,… …   Słownik języka polskiego

  • krenologia — ż I, DCMs. krenologiagii, blm «gałąź hydrogeologii, nauka zajmująca się źródłami; bada głównie geologiczne i morfologiczne warunki występowania źródeł, sposób ich zasilania, wydajność, skład chemiczny oraz termikę» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • maksymalny — «osiągający swoje maksimum, najwyższy, największy; określający górną granicę czegoś» Maksymalna wydajność. Maksymalna temperatura. Maksymalne natężenie. Maksymalny wysiłek …   Słownik języka polskiego

  • mleczność — ż V, DCMs. mlecznośćści, blm 1. «zdolność wydzielania mleka przez samice ssaków; wydajność mleka u samic bydła domowego» 2. «barwa mleka; białość, biel» …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.