wysiew


wysiew
m IV, D. -u, Ms. \wysiewwie; lm M. -y
«wysiewanie, wysianie (nasion, nawozów)»

Wczesny, późny wysiew.

Wysiew kukurydzy, rzepaku.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wysiew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. wysiewu, Mc. wysiewwie {{/stl 8}}{{stl 7}} wysiewanie nasion lub nawozów sztucznych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiosenny wysiew zbóż. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozmnożyć — dk VIb, rozmnożyćżę, rozmnożyćżysz, rozmnożyćmnóż, rozmnożyćżył, rozmnożyćżony rozmnażać ndk I, rozmnożyćam, rozmnożyćasz, rozmnożyćają, rozmnożyćaj, rozmnożyćał, rozmnożyćany 1. «stworzyć odpowiednie warunki do rozradzania się, rozpleniania… …   Słownik języka polskiego

  • rozsadnik — m III, D. a, N. rozsadnikkiem; lm M. i 1. leśn. «teren, zwykle ogrodzony, przeznaczony do hodowli drzew i krzewów leśnych z wysianych nasion; szkółka» Rozsadnik jodłowy, morwowy. 2. ogr. «odpowiednio przygotowany teren, zwykle osłonięty od wiatru …   Słownik języka polskiego

  • samosiew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. samosiewwie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoistny wysiew nasion jakiejś rośliny wskutek osypywania się nasion po dojrzeniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Astry pozostawione na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.