wyśledzić


wyśledzić
dk VIa, \wyśledzićdzę, \wyśledzićdzisz, \wyśledzićśledź, \wyśledzićdził, \wyśledzićdzony
«śledząc wykryć coś; odkryć, znaleźć kogoś, coś po śladach; dociec, doszukać się czegoś; wytropić»

Wyśledzić miejsce pobytu przestępców.

Wyśledzić czyjąś przestępczą działalność.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • wyśledzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, wyśledzićdzę, wyśledzićdzi, wyśledzićśledź, wyśledzićdzony {{/stl 8}}{{stl 7}} znaleźć kogoś lub coś, wykryć coś, śledząc : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyśledzić i aresztować terrorystów. Wyśledzić norę lisa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dociec — dk Vc, docieccieknę, dociecciekniesz, docieccieknij, dociecciekł, dociecciekłszy, rzad. XI, dociecciekę, docieccieczesz, dociecciecz, dociecciekł, docieccieczony dociekać ndk I, dociecam, dociecasz, dociecają, dociecaj, dociecał, dociecany 1.… …   Słownik języka polskiego

  • kłębek — m III, D. kłębekbka, N. kłębekbkiem; lm M. kłębekbki zdr. od kłąb (tylko w zn. 1) Kłębek dymu. Kłębek nici, wełny. Zwijać nici, wełnę w kłębek. ◊ Kłębek nerwów «o człowieku bardzo nerwowym» ◊ Dojść, trafić po nitce do kłębka «wykryć, wyjaśnić,… …   Słownik języka polskiego

  • podejrzeć — dk VIIb, podejrzećrzę, podejrzećrzysz, podejrzećrzyj, podejrzećrzał, podejrzećrzany reg. podglądnąć dk Va, podejrzećnę, podejrzećniesz, podejrzećnij, podejrzećnął, podejrzećnęła, podejrzećnęli, podejrzećnięty, podejrzećnąwszy podglądać ndk I,… …   Słownik języka polskiego

  • trop — I m IV, D. u, Ms. troppie; lm M. y «odbicie stopy zwierzęcia na ziemi lub śniegu; ślad» Świeży trop. Trop zajęczy. Trop wilka, jelenia. ∆ łow. Trop gonny «trop zwierzęcia w biegu, pomykającego, galopującego» ◊ Być na tropie (czegoś, czyimś);… …   Słownik języka polskiego

  • wyniuchać — dk I, wyniuchaćam, wyniuchaćasz, wyniuchaćają, wyniuchaćaj, wyniuchaćał, wyniuchaćany 1. pot. «wyczuć węchem; wytropić, wywęszyć» Psy wyniuchały padlinę. 2. pot. «wyśledzić, wytropić, wykryć coś» Wyniuchać w czymś intrygę, podstęp. Szybko… …   Słownik języka polskiego

  • wyszpiegować — dk IV, wyszpiegowaćguję, wyszpiegowaćgujesz, wyszpiegowaćguj, wyszpiegowaćował, wyszpiegowaćowany «szpiegując wykryć coś, dowiedzieć się czegoś; wyśledzić» Wyszpiegować czyjeś zamiary …   Słownik języka polskiego

  • wytropić — dk VIa, wytropićpię, wytropićpisz, wytropićtrop, wytropićpił, wytropićpiony 1. «wykryć zwierzynę idąc jej tropem, odszukać trop zwierzyny» Wytropić stado łosi. 2. «ścigając wykryć, wyśledzić kogoś» Wytropić bandytów, złodziei …   Słownik języka polskiego

  • wywęszyć — dk VIb, wywęszyćszę, wywęszyćszysz, wywęszyćwęsz, wywęszyćszył, wywęszyćszony «o zwierzętach: wyczuć węchem, poczuć; wytropić węchem, zwęszyć» Psy wywęszyły zająca. przen. pot. «wyśledzić, wykryć» Wywęszyć w czymś podstęp …   Słownik języka polskiego

  • iść [dojść, trafić] po nitce do kłębka — {{/stl 13}}{{stl 33}} odkrywać, wykrywać, wyśledzić coś, wyciągając wnioski z wiążących się ze sobą cząstkowych informacji, logicznie wnioskując na podstawie szczegółów i pozostawionych śladów o zależnościach :{{/stl 33}}{{stl 10}}Policja, idąc… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.