zachęcić


zachęcić

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zachęcić (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zachęcać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachęcać się – zachęcić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nabierać na coś ochoty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pomału zachęcił się do nauki. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} zachęcać się wzajemnie; zachęcać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachęcać — ndk I, zachęcaćam, zachęcaćasz, zachęcaćają, zachęcaćaj, zachęcaćał, zachęcaćany zachęcić dk VIa, zachęcaćcę, zachęcaćcisz, zachęcaćęć, zachęcaćcił, zachęcaćcony «wzbudzać w kimś chęć, ochotę na coś, dawać impuls do czegoś, usposabiać do czegoś»… …   Słownik języka polskiego

  • zachęcać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, zachęcaćam, zachęcaća, zachęcaćają, zachęcaćany {{/stl 8}}– zachęcić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, zachęcaćcę, zachęcaćci, zachęcaćchęć, zachęcaćcony {{/stl 8}}{{stl 7}} rozbudzać w kimś ochotę na coś, chęć do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bodziec — m II, D. bodźca; lm M. bodźce, D. bodźców 1. «czynnik wywołujący pobudzenie organizmu, jego tkanek» Bodziec chemiczny, mechaniczny, świetlny. Bodziec wewnętrzny, zewnętrzny. ∆ Bodziec bezwarunkowy «czynnik działający bezpośrednio na zmysły» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • dodać — dk I, dodaćdam, dodaćdasz, dodaćdadzą, dodaćdaj, dodaćdał, dodaćdany dodawać ndk IX, dodaćdaję, dodaćdajesz, dodaćaj, dodaćał, dodaćany 1. «dać coś jako nadwyżkę albo jako część składową rzeczy już danej; dołożyć, dorzucić, dołączyć» Dodać cukru …   Słownik języka polskiego

  • nakłonić — dk VIa, nakłonićnię, nakłonićnisz, nakłonićkłoń, nakłonićnił, nakłonićniony nakłaniać ndk I, nakłonićam, nakłonićasz, nakłonićają, nakłonićaj, nakłonićał, nakłonićany «wpłynąć na czyjąś decyzję; namówić, przekonać, zachęcić, skłonić» Nakłaniać… …   Słownik języka polskiego

  • namówić — dk VIa, namówićwię, namówićwisz, namówićmów, namówićwił, namówićwiony namawiać ndk I, namówićam, namówićasz, namówićają, namówićaj, namówićał, namówićany 1. «nakłonić, zachęcić kogoś do czegoś; przekonać, skłonić» Namawiać kogoś do jedzenia, do… …   Słownik języka polskiego

  • pobudzić — dk VIa, pobudzićdzę, pobudzićdzisz, pobudzićbudź, pobudzićdził, pobudzićdzony pobudzać ndk I, pobudzićam, pobudzićasz, pobudzićają, pobudzićaj, pobudzićał, pobudzićany 1. «wywołać lub zwiększyć reakcję czynną na coś; spowodować wzmożenie,… …   Słownik języka polskiego

  • pociągnąć — dk Va, pociągnąćnę, pociągnąćniesz, pociągnąćnij, pociągnąćnął, pociągnąćnęła, pociągnąćnęli, pociągnąćnąwszy, pociągnąćnięty pociągać ndk I, pociągnąćam, pociągnąćasz, pociągnąćają, pociągnąćaj, pociągnąćał, pociągnąćany 1. «ciągnąc zbliżyć do… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.