zachodzić


zachodzić
ndk VIa, \zachodzićdzę, \zachodzićdzisz, \zachodzićchodź, \zachodzićdził
1. forma ndk czas. zajść (p.)
2. «sięgać dokądś, pokrywać coś częściowo»

Kołnierzyk zachodzi na szyję.

Buty zachodziły na kostkę.

Listwy zachodzą na siebie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zachodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, zachodzićdzę, zachodzićdzi, zachodzićchodź {{/stl 8}}– zajść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, zachodzićjdę, zachodzićjdzie, zajdź, zaszedł, zaszła, zaszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachodzić — 1. Zachodzić w głowę «zastanawiać się nad czymś, próbować coś zrozumieć»: Co u licha – zachodził w głowę – czemu się na mnie uwzięli? Musi być jakaś przyczyna! I. Newerly, Pamiątka. 2. Zajść daleko, wysoko «zrobić karierę, zdobyć wysokie… …   Słownik frazeologiczny

  • zachodzić w głowę — {{/stl 13}}{{stl 7}} mocno, usilnie zastanawiać się nad czymś skomplikowanym, niezrozumiałym, nie mogąc znaleźć rozwiązania, prawidłowej odpowiedzi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wszyscy zachodzili w głowę, jak mogło dojść do tragedii. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachodzić – zajść w ciążę — {{/stl 13}}{{stl 7}} o kobiecie: zostać zapłodnioną, stawać się brzemienną {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zajść — dk zajdę, zajdziesz, zajdź, zaszedł, zaszła, zaszli, zaszedłszy zachodzić ndk VIa, zajśćdzę, zajśćdzisz, zajśćchodź, zajśćdził 1. częściej dk «idąc dotrzeć dokądś, przybyć gdzieś» Zaszedł na wieczór do domu. Spacerując zaszli aż do lasu. Z trudem …   Słownik języka polskiego

  • nakładać się – nałożyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w relacji przestrzennej: zachodzić na siebie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Listwy nakładają się. Nakładają się dwie warstwy czegoś. Nałożyły się na siebie dwa tropy, dwa odciski pieczęci …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wpadać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wpadaćam, wpadaća, wpadaćają {{/stl 8}}– wpaść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, wpadnę, wpadnij, wpadł, wpadła, wpadli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} padając, lecąc, zagłębiać się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głowa — 1. Alkohol, wino, piwo itp. szumi komuś w głowie «ktoś jest oszołomiony po wypiciu alkoholu, wina, piwa itp.»: Długo nie mogę zasnąć, w głowie szumi mi piwo, pocałunki puchną na wargach, a policzek pali ze wstydu. Z. Kruszyński, Na lądach. 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • miejsce — 1. Być na swoim miejscu «zajmować odpowiednie dla siebie stanowisko, wykonywać odpowiednią dla siebie pracę»: (...) ważna jest codzienna robota, pewność, że uczestniczy się we wspólnym wysiłku, że widzi się owoce swojej pracy, że człowiek czuje,… …   Słownik frazeologiczny

  • zajść — 1. Zachodzić w głowę «zastanawiać się nad czymś, próbować coś zrozumieć»: Co u licha – zachodził w głowę – czemu się na mnie uwzięli? Musi być jakaś przyczyna! I. Newerly, Pamiątka. 2. Zajść daleko, wysoko «zrobić karierę, zdobyć wysokie… …   Słownik frazeologiczny


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.