zachowawczy


zachowawczy
1. «mający na celu zachowanie, utrzymanie czegoś; zachowujący»
fiz. Układ zachowawczy «układ fizyczny (mechaniczny, elektryczny, elektromechaniczny), w którym nie występuje wymiana energii z otoczeniem, ani jej zamiana wewnątrz układu na ciepło, w którym suma energii mechanicznej i elektrycznej jest stała»
med. Leczenie zachowawcze «leczenie schorzeń nieoperacyjne, polegające na stosowaniu różnego rodzaju leków, fizykoterapii, kąpieli itp.»
psych. Instynkt zachowawczy «instynkt unikania bodźców i sytuacji mogących przynieść szkodę lub spowodować śmierć organizmu, właściwy istotom żyjącym; instynkt samozachowawczy»
2. «przywiązany do tradycji, do tego, co dawne lub do istniejącego stanu rzeczy; nie wykazujący tendencji do szybkich zmian; przeciwstawiający się reformom politycznym, społecznym; należący do partii konserwatywnej; konserwatywny»

Poglądy, ideologie zachowawcze.

Tendencje zachowawcze w polityce.

Obóz, odłam zachowawczy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zachowawczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający za zadanie zachowanie, utrzymanie czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Instynkt zachowawczy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • konserwatywny — konserwatywnyni 1. «przywiązany do tradycji, do tego, co dawne, niechętny wszelkim zmianom; nie wykazujący tendencji do szybkich zmian; przeciwstawiający się reformom politycznym; zachowawczy, tradycjonalistyczny» Gazeta konserwatywna. Poglądy… …   Słownik języka polskiego

  • zachowawczo — rzad. przysłów. od zachowawczy a) w zn. 1: ∆ med. Leczyć zachowawczo «leczyć w sposób zachowawczy, nieoperacyjnie» b) w zn. 2: Polityka zachowawczo ugodowa …   Słownik języka polskiego

  • Niepołomice Forest — Niepolomice Forest Polish wisent (Żubr) …   Wikipedia

  • СИСТЕМА СИЛ КОНСЕРВАТИВНАЯ — механическая система, для которой имеет место закон сохранения механической энергии, т.е. сумма потенциальной и кинетической энергии постоянна (Болгарский язык; Български) консервативна система на сили (Чешский язык; Čeština) konservativní… …   Строительный словарь

  • niepostępowy — niepostępowywi «nie idący z postępem; zacofany, konserwatywny, zachowawczy, wsteczny» Niepostępowy program …   Słownik języka polskiego

  • prawicowy — prawicowywi «związany z prawicą polityczną, reprezentujący poglądy prawicy; konserwatywny, zachowawczy» Działacz prawicowy. Partia prawicowa. Stronnictwo, pismo prawicowe …   Słownik języka polskiego

  • zachowawczość — ż V, DCMs. zachowawczośćści, blm rzecz. od zachowawczy (zwykle w zn. 2) Zachowawczość poglądów, ideologii …   Słownik języka polskiego

  • konserwatywny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, konserwatywnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niechętnie usposobiony do zmian, szczególnie nagłych i dużych, zwłaszcza do reform społeczno politycznych; zachowawczy : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.