zapadlisko


zapadlisko
n II, N. \zapadliskokiem; lm D. \zapadliskoisk
geol. «zagłębienie terenu powstałe wskutek ruchów tektonicznych, zapadnięcia się warstw skalnych w głąb ziemi, ograniczone uskokami, np. rów tektoniczny»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zapadlisko — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} teren obniżony wskutek ruchów tektonicznych ziemi, otoczony uskokami (np. rów tektoniczny) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • depresja — ż I, DCMs. depresjasji; lm D. depresjasji (depresjasyj) 1. «chorobliwe przygnębienie i zahamowanie czynności psychicznych występujące w psychozach; stan zniechęcenia, apatia» Długotrwała, głęboka, nagła depresja. Popaść w depresję. Poddawać się… …   Słownik języka polskiego

  • rów — m IV, D. rowu, Ms. rowie; lm M. rowy 1. «podłużny dół wykopany w ziemi, przekop; podłużne zagłębienie terenu powstałe na skutek działania sił przyrody» Głęboki, płytki, szeroki rów. Rów przydrożny, przy drodze. Rów z wodą otaczający zamek. Kopać …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.