zapalnik


zapalnik
m III, D. -a, N. \zapalnikkiem; lm M. -i
«mechanizm, urządzenie powodujące odpalenie ładunku materiału wybuchowego, wybuch pocisku artyleryjskiego, miny, granatu, bomby lotniczej»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zapalnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a {{/stl 8}}{{stl 7}} urządzenie służące do odpalania ładunków wybuchowych, pocisków, min itp. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uzbroić — dk VIa, uzbroję, uzbroićisz, uzbrój, uzbroićił, uzbrojony uzbrajać ndk I, uzbroićam, uzbroićasz, uzbroićają, uzbroićaj, uzbroićał, uzbroićany 1. «wyposażyć, zaopatrzyć w narzędzia walki, w broń, w sprzęt wojskowy» Uzbroić armię, wojsko, żołnierzy …   Słownik języka polskiego

  • ВЗРЫВАТЕЛЬ — механизм для сообщения начального взрывного импульса разрывному заряду (Болгарский язык; Български) взривател; запалка (Чешский язык; Čeština) rozněcovač (Немецкий язык; Deutsch) Zünder (Венгерский язык; Magyar) robbantókészülék; gyutacs… …   Строительный словарь

  • szrapnel — m I, D. a; lm M. e, D. i 1. wojsk. «pocisk artyleryjski wypełniony kulkami (lotkami), zaopatrzony w ładunek wybuchowy oraz zapalnik czasowy, dzięki któremu rozpryskuje się w dowolnym miejscu na torze swego lotu; używany od drugiej połowy XIX w.… …   Słownik języka polskiego

  • wodorowy — przym. od wodór Jony wodorowe. ∆ Bomba wodorowa «lotnicza bomba termojądrowa o bardzo wielkiej sile wybuchu wyzwalanej podczas syntezy lekkich jąder, najczęściej izotopów wodoru (deuteru) z trytem, zachodzącej w temperaturze wielu milionów stopni …   Słownik języka polskiego

  • bombowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, bombowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z bombą, bombami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nalot bombowy. Zamach bombowy. Zapalnik bombowy. Dywizjon bombowy. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, daję, daje, dawaćwaj {{/stl 8}}– dać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIa, dam, da, dadzą, daj, dany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czynić kogoś właścicielem lub odbiorcą rzeczy, którą się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mina — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. minanie {{/stl 8}}{{stl 7}} układ rysów twarzy oddający pewien przejściowy stan uczuć, nastroju lub mówiący o czyimś charakterze, usposobieniu, nadający twarzy charakterystyczny wygląd, upodabniający daną… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • minowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z miną, ładunkiem wybuchowym; złożony z min : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ładunek, zapalnik minowy. Zapora minowa. Pole minowe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozbrajać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozbrajaćam, rozbrajaća, rozbrajaćają, rozbrajaćany {{/stl 8}}– rozbroić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, rozbrajaćbroję, rozbrajaćbroi, rozbrajaćbrój, rozbrajaćbrojony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.