zaparcie


zaparcie
n I
1. rzecz. od zaprzeć.
2. «obstrukcja, zatwardzenie»
3. «ofiarne, wytrwałe, pełne wysiłku działanie; poświęcenie, samozaparcie»

Pracować z całym zaparciem nad czymś.

zaparcie się
1. rzecz. od zaprzeć się.
2. to samo, co zaparcie w zn. 3

Pielęgnować chorego z zaparciem się.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zaparcie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. zaprzeć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} wytrwałe, pełne poświęcenia dążenie do zrobienia, osiągnięcia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obstrukcja — ż I, DCMs. obstrukcjacji; lm D. obstrukcjacji (obstrukcjacyj) 1. «hamowanie jakiegoś procesu, utrudnianie przebiegu jakiejś sprawy» ∆ Obstrukcja parlamentarna «forma walki w parlamencie, polegająca na stosowaniu wszelkich legalnych środków w celu …   Słownik języka polskiego

  • stolec — m II, D. stoleclca; lm M. stoleclce, D. stoleclców 1. «odchody ludzkie lub zwierzęce; kał, wypróżnienie, ekskrementy» Płynne, wolne stolce. Regularne stolce. ∆ Zaparcie stolca «zatwardzenie, obstrukcja» 2. daw. «tron, krzesło monarchy, biskupa;… …   Słownik języka polskiego

  • zaprzaństwo — n III, Ms. zaprzaństwowie; lm D. zaprzaństwoaństw przestarz. «zaparcie się, wyparcie się kogoś, czegoś; odstępstwo, odszczepieństwo» Dopuścić się zaprzaństwa …   Słownik języka polskiego

  • zatwardzenie — n I, blm «niemożność oddawania stolca, zatrzymanie go dłużej niż przez dwie doby; zaparcie, obstrukcja» …   Słownik języka polskiego

  • obstrukcja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. obstrukcjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} hamowanie toku czegoś, utrudnianie jakiejś sprawy; w parlamencie: stosowanie wszystkich legalnych środków utrudniających normalne …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatwardzenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. zatwardzenieeń {{/stl 8}}{{stl 7}} niemożność wypróżnienia się; obstrukcja, zaparcie {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.