aktualizować

ndk IV, \aktualizowaćzuję, \aktualizowaćzujesz, \aktualizowaćzuj, \aktualizowaćował, \aktualizowaćowany
«czynić aktualnym, uwspółcześniać»

Aktualizować temat.

aktualizować się
1. «stawać się aktualnym»
2. filoz. «od stanu możliwości (potencjalności) przechodzić do rzeczywistości (aktualności)»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aktualizować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, aktualizowaćzuję, aktualizowaćzuje, aktualizowaćany {{/stl 8}}– zaktualizować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} uwspółcześniać, czynić aktualnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aktualizować tekst. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aktualizować się – zaktualizować się — {{/stl 13}}{{stl 33}} stawać się aktualnym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Koncepcja ta aktualizuje się na naszych oczach. <fr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aktualizowanie — ↨ aktualizowanie się n I rzecz. od aktualizować (się) …   Słownik języka polskiego

  • uaktualniać — ndk I, uaktualniaćam, uaktualniaćasz, uaktualniaćają, uaktualniaćaj, uaktualniaćał, uaktualniaćany uaktualnić dk VIa, uaktualniaćnię, uaktualniaćnisz, uaktualniaćnij, uaktualniaćnił, uaktualniaćniony «czynić aktualnym, będącym na czasie;… …   Słownik języka polskiego

  • uwspółcześniać — ndk I, uwspółcześniaćam, uwspółcześniaćasz, uwspółcześniaćają, uwspółcześniaćaj, uwspółcześniaćał, uwspółcześniaćany uwspółcześnić dk VIa, uwspółcześniaćnię, uwspółcześniaćnisz, uwspółcześniaćnij, uwspółcześniaćnił, uwspółcześniaćniony «czynić… …   Słownik języka polskiego

  • ewidencjonować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, ewidencjonowaćnuję, ewidencjonowaćnuje, ewidencjonowaćany {{/stl 8}}– zewidencjonować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} prowadzić ewidencję; gromadzić, rejestrować, aktualizować dane : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uaktualniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uaktualniaćam, uaktualniaća, uaktualniaćają, uaktualniaćany {{/stl 8}}– uaktualnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uaktualniaćnię, uaktualniaćni, uaktualniaćnij, uaktualniaćniony {{/stl 8}}{{stl 7}} zmieniając coś …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uaktualniać się – uaktualnić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} stawać się bardziej aktualnym; stawać się ponownie aktualnym; aktualizować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z biegiem czasu ta mądra książka uaktualnia się. Słowa filozofa uaktualniły się. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uwspółcześniać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, uwspółcześniaćam, uwspółcześniaća, uwspółcześniaćają, uwspółcześniaćany {{/stl 8}}– uwspółcześnić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, uwspółcześniaćnię, uwspółcześniaćni, uwspółcześniaćnij, uwspółcześniaćniony {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zaktualizować (się) — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}aktualizować (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.