zatokowy


zatokowy
przym. od zatoka w zn. 1

Żegluga zatokowa.

Regaty zatokowe.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • naczyniowy — przym. od naczynie (zwykle w zn. 2 i 3) a) w zn. 2: Sploty naczyniowe. Zaburzenia naczyniowe. ∆ Układ naczyniowy «u kręgowców: układ krwionośny i limfatyczny; u bezkręgowców: układ otwarty (zatokowy), w którym cieczą krążącą jest hemolimfa» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • prąd — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. prądzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} bieg, ruch, pęd wody w określonym kierunku; nurt; też: odcinek rzeki z bystrym nurtem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Silny, słaby prąd rzeki …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.