zinterpretować


zinterpretować
[wym. z-interpretować]
dk IV, \zinterpretowaćtuję, \zinterpretowaćtujesz, \zinterpretowaćtuj, \zinterpretowaćował, \zinterpretowaćowany
1. «dokonać interpretacji, wyjaśnić, wytłumaczyć, skomentować»

Zinterpretować tekst, czyjąś wypowiedź, jakieś wydarzenie.

Błędnie zinterpretowane zarządzenie.

2. «wykonać, odtworzyć utwór artystyczny (muzyczny dramatyczny itp.) uwydatniając to, co wykonawca uznaje za istotne w danym dziele»

Zinterpretować utwór muzyczny, poetycki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zinterpretować — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. z interpretować]{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}interpretować {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenicować — dk IV, przenicowaćcuję, przenicowaćcujesz, przenicowaćcuj, przenicowaćował, przenicowaćowany przenicowywać ndk VIIIa, przenicowaćowuję, przenicowaćowujesz, przenicowaćowuj, przenicowaćywał, przenicowaćywany «uszyć jakąś część garderoby na nowo,… …   Słownik języka polskiego

  • rola — I ż I, DCMs. rolali; lm D. ról «ziemia świeżo zorana; pole uprawne, gleba» Uprawiać rolę. Pracować na roli. II ż I, DCMs. rolali; lm D. ról 1. «tekst wypowiadany na scenie lub w filmie przez aktora, odtwarzającego jedną z postaci sztuki lub… …   Słownik języka polskiego

  • skomentować — dk IV, skomentowaćtuję, skomentowaćtujesz, skomentowaćtuj, skomentowaćował, skomentowaćowany 1. «opatrzyć komentarzem; objaśnić, zinterpretować» Skomentować sztukę teatralną, dzieło literackie. Skomentować artykuł. Skomentowano czyjeś wystąpienie …   Słownik języka polskiego

  • ustawić — dk VIa, ustawićwię, ustawićwisz, ustaw, ustawićwił, ustawićwiony ustawiać ndk I, ustawićam, ustawićasz, ustawićają, ustawićaj, ustawićał, ustawićany 1. «stawiając umieścić na czymś jakiś przedmiot w określonej pozycji; rzadziej: postawić kogoś w… …   Słownik języka polskiego

  • wyjaśnić — dk VIa, wyjaśnićnię, wyjaśnićnisz, wyjaśnićnij, wyjaśnićnił, wyjaśnićniony wyjaśniać ndk I, wyjaśnićam, wyjaśnićasz, wyjaśnićają, wyjaśnićaj, wyjaśnićał, wyjaśnićany 1. «uczynić coś jasnym, zrozumiałym, wytłumaczyć, zinterpretować, objaśnić»… …   Słownik języka polskiego

  • wyłożyć — dk VIb, wyłożyćżę, wyłożyćżysz, wyłożyćłóż, wyłożyćżył, wyłożyćżony wykładać ndk I, wyłożyćam, wyłożyćasz, wyłożyćają, wyłożyćaj, wyłożyćał, wyłożyćany 1. «wydobyć coś skądś i ułożyć, umieścić gdzieś, zwykle na widocznym miejscu» Wyłożyć rzeczy z …   Słownik języka polskiego

  • zilustrować — [wym. z ilustrować] dk IV, zilustrowaćruję, zilustrowaćrujesz, zilustrowaćruj, zilustrowaćował, zilustrowaćowany 1. «opatrzyć tekst ilustracjami» Zilustrować książkę dla dzieci, powieść, reportaż. 2. «przedstawić, unaocznić, wyjaśnić coś za… …   Słownik języka polskiego

  • interpretować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, interpretowaćtuję, interpretowaćtuje, interpretowaćany {{/stl 8}}– zinterpretować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odczytywać sens, często niejasny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przenicowywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, przenicowywaćowuję, przenicowywaćowuje, przenicowywaćany {{/stl 8}}– przenicować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia, przenicowywaćcuję, przenicowywaćcuje, przenicowywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.