ziścić


ziścić
[wym. z-iścić]
dk VIa, ziszczę, \ziścićcisz, ziść, \ziścićcił, ziszczony - ziszczać [wym. z-iszczać] ndk I, \ziścićam, \ziścićasz, \ziścićają, \ziścićaj, \ziścićał, \ziścićany,
książk. «urzeczywistnić, spełnić, zrealizować»

Ziścić swoje plany, pragnienia, zamiary.

Ziścił pokładane w nim nadzieje.

Nie ziszczone marzenia, obietnice.

ziścić się - ziszczać się książk. «stać się faktem, rzeczywistością; spełnić się, urzeczywistnić się»

Ziściły się czyjeś marzenia, nadzieje, plany.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • ziszczać się– ziścić się — {{/stl 13}}{{stl 33}} spełniać się, urzeczywistniać się, dokonywać się :{{/stl 33}}{{stl 10}}Marzenia rzadko się ziszczają. Cud się ziścił. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • urzeczywistnić — dk VIa, urzeczywistnićnię, urzeczywistnićnisz, urzeczywistnićnił, urzeczywistnićniony urzeczywistniać ndk I, urzeczywistnićam, urzeczywistnićasz, urzeczywistnićają, urzeczywistnićaj, urzeczywistnićał, urzeczywistnićany, książk. «sprawić, że coś… …   Słownik języka polskiego

  • ziszczać — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. z iszczać] {{/stl 7}}{{stl 8}}rzad. cz. ndk VIIIa, ziszczaćam, ziszczaća, ziszczaćają, ziszczaćany {{/stl 8}}{{stl 22}}– ziścić {{/stl 22}}{{stl 8}}dk VIIb, ziszczę, ziszczaćci, ziść, ziszczony {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bańka — Bańki mydlane, z mydła «o czymś, co jest nietrwałe, szybko przemija lub nie może się ziścić; złudzenie»: Trudno mi patrzeć na pragnących przemian postępowych ludzi (...) jako na straszące widma, a na ich idee jako na zatrute – bańki mydlane... K …   Słownik frazeologiczny

  • dopełnić — dk VIa, dopełnićnię, dopełnićnisz, dopełnićnij (dopełnićpełń), dopełnićnił, dopełnićniony dopełniać ndk I, dopełnićam, dopełnićasz, dopełnićają, dopełnićaj, dopełnićał, dopełnićany 1. «dodać, dolać, dołożyć, dosypać do pełna» Dopełnić zawartość… …   Słownik języka polskiego

  • dopisać — dk IX, dopisaćpiszę, dopisaćpiszesz, dopisaćpisz, dopisaćał, dopisaćany dopisywać ndk VIIIa, dopisaćsuję, dopisaćsujesz, dopisaćsuj, dopisaćywał, dopisaćywany 1. «skończyć pisanie, napisać do pewnego miejsca, punktu» Dopisać rozdział do końca.… …   Słownik języka polskiego

  • mydlany — «zrobiony z mydła, zawierający mydło» Płatki mydlane. Proszek mydlany. Piana, woda mydlana. ∆ Bańka mydlana «kula z mydła rozpuszczonego w wodzie, wewnątrz pusta, wydmuchana przez słomkę lub odpowiedni przyrząd, mieniąca się kolorowo, szybko… …   Słownik języka polskiego

  • nadzieja — ż I, DCMs. nadziejaei; lm D. nadziejaei «oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego; ufność, że się to spełni, urzeczywistni» Głęboka, niepłonna, uzasadniona nadzieja. Mała, słaba, złudna nadzieja. Nadzieja zobaczenia, zrobienia czegoś.… …   Słownik języka polskiego

  • nieziszczalny — [wym. niez iszczalny] «nie mogący się ziścić, urzeczywistnić» Nieziszczalne plany, obietnice …   Słownik języka polskiego

  • spełnić — dk VIa, spełnićnię, spełnićnisz, spełnićnij a. spełń, spełnićnił, spełnićniony spełniać ndk I, spełnićam, spełnićasz, spełnićają, spełnićaj, spełnićał, spełnićany 1. «wykonać coś (zwłaszcza obowiązki, funkcje, zadania), wywiązać się z czegoś;… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.