zwiedzający


zwiedzający
imiesł. przymiotnikowy czynny czas. zwiedzać (p.)
zwiedzający w użyciu rzecz., częściej w lm «ten, kto coś zwiedza, osoba zwiedzająca»

Tłumy zwiedzających.

Udostępnić nowe obiekty zwiedzającym.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zwiedzający — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} osoba, która coś zwiedza : {{/stl 7}}{{stl 10}}Udostępnić wyremontowany obiekt zwiedzającym. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • druczek — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. druczekczku || druczekczka {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urzędowy formularz, blankiet : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podbić druczek w urzędzie. Wypełnić druczek czytelnym pismem.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. gośćście, D. gośćści, N. gośćśćmi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba składająca komuś wizytę, odwiedzająca kogoś; zaproszony uczestnik czegoś (np. programu telewizyjnego,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.