zwiedzić


zwiedzić
dk VIa, \zwiedzićdzę, \zwiedzićdzisz, zwiedź, \zwiedzićdził, \zwiedzićdzony - zwiedzać ndk I, \zwiedzićam, \zwiedzićasz, \zwiedzićają, \zwiedzićaj, \zwiedzićał, \zwiedzićany
«obejrzeć coś, zapoznać się z czymś, zwykle podróżując, jeżdżąc, chodząc»

Zwiedzać miasto, okolicę.

Zwiedzić muzeum, wystawę.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zwiedzić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zwiedzać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwiedzać — → zwiedzić …   Słownik języka polskiego

  • świat — m IV, D. a, C. u, Ms. świecie; lm M. y 1. «kula ziemska, Ziemia jako miejsce bytowania człowieka wraz ze wszystkim, co na niej istnieje; warunki tego bytowania, życie na Ziemi z wszelkimi jego przejawami» Życie na świecie. Podróżować, wędrować po …   Słownik języka polskiego

  • kawałek — m III, D. kawałekłka, N. kawałekłkiem; lm M. kawałekłki 1. «niewielka część jakiejś całości; odcinek, fragment, urywek czegoś» Kawałek chleba, mydła, papieru, tortu. Nauczyć się kawałek wiersza. Przepisać kawałek tekstu. Brać kawałek czegoś, dać… …   Słownik języka polskiego

  • mały — mali, mniejszy 1. «mający niewielkie rozmiary; nieduży, niski; występujący w niewielkiej ilości, liczbie» Mały domek, las, ogród. Mały kawałek, kęs, łyk. Mała część czegoś. Człowiek małego wzrostu. Mała kwota, suma. Mały nakład, procent, wybór. ∆ …   Słownik języka polskiego

  • objechać — dk, objechaćjadę, objechaćjedziesz, objechaćjedź, objechaćał, objechaćany objeżdżać ndk I, objechaćam, objechaćasz, objechaćają, objechaćaj, objechaćał, objechaćany 1. «jadąc okrążyć coś, przejechać wokół czegoś; zbaczając z drogi ominąć jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • opłynąć — dk Vb, opłynąćnę, opłynąćniesz, opłyń, opłynąćnął, opłynąćnęła, opłynąćnęli, opłynąćnięty, opłynąćnąwszy opływać ndk I, opłynąćam, opłynąćasz, opłynąćają, opłynąćaj, opłynąćał, opłynąćany 1. «płynąc okrążyć, otoczyć; popłynąć dokoła czegoś;… …   Słownik języka polskiego

  • poodwiedzać — dk I, poodwiedzaćam, poodwiedzaćasz, poodwiedzaćają, poodwiedzaćaj, poodwiedzaćał, poodwiedzaćany 1. «odwiedzić wiele osób kolejno, jedną po drugiej» Poodwiedzać wszystkich znajomych. 2. «kolejno zwiedzić, obejrzeć wiele czegoś» Poodwiedzać muzea …   Słownik języka polskiego

  • pozwiedzać — dk I, pozwiedzaćam, pozwiedzaćasz, pozwiedzaćają, pozwiedzaćaj, pozwiedzaćał, pozwiedzaćany «obejrzeć coś, zwiedzić wiele miejsc, zwykle podróżując» Pozwiedzać stolice Europy. Pozwiedzać muzea, wystawy …   Słownik języka polskiego

  • zakreślić — dk VIa, zakreślićlę, zakreślićlisz, zakreślićkreśl, zakreślićlił, zakreślićlony zakreślać ndk I, zakreślićam, zakreślićasz, zakreślićają, zakreślićaj, zakreślićał, zakreślićany 1. «oznaczyć, oddzielić coś kreską, narysować kreskę dla wyróżnienia… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.