zwierzchni


zwierzchni
«nadrzędny w jakiejś hierarchii, będący na czele; naczelny, kierowniczy»

Władza zwierzchnia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zwierzchni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} nadrzędny w jakiejś hierarchii; naczelny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Władza zwierzchnia. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • magistratura — ż IV, CMs. magistraturaurze; lm D. magistraturaur hist. «władza zwierzchnia, zwierzchni urząd miejski, władze magistrackie» …   Słownik języka polskiego

  • nadrzędny — nadrzędnyni «stojący wyżej w jakiejś hierarchii (np. mający zwierzchnią władzę nad czymś), obejmujący szereg jednostek podrzędnych, podporządkowanych sobie; zwierzchni, kierowniczy» Nadrzędne instytucje, organy, władze. Jednostka organizacyjnie… …   Słownik języka polskiego

  • przełożony — przełożonyżeni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. przełożyć (p.) przełożony, przełożona w użyciu przym. «zwierzchni, nadrzędny» Władza przełożona. przełożony, przełożona w użyciu rzecz. «osoba mająca władzę zwierzchnią nad innymi; zwierzchnik,… …   Słownik języka polskiego

  • synod — m IV, D. u, Ms. synododzie; lm M. y rel. «w kościele katolickim: zjazd duchowieństwa jednej diecezji, biskupów jednej albo kilku metropolii lub biskupów całego kraju; w kościołach protestanckich: zjazd biskupów, przedstawicieli duchowieństwa i… …   Słownik języka polskiego

  • nadrzędny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nadrzędnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} będący wyżej w jakiejś hierarchii (np. stopni wojskowych, naukowych, administracyjnych), obejmujący jednostki podporządkowane sobie; w grupie ludzkiej: posiadający jakiś zakres władzy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przełożony — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zwierzchni, nadrzędny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Władza przełożona. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}przełożony II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos odm. jak przym. Ia,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.