zwierzchność


zwierzchność
ż V, DCMs. \zwierzchnośćści, blm
1. książk.zwierzchnictwo
2. przestarz. «zwierzchnicy, zwierzchnik»

Zwierzchność miejska, szkolna.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • Polish Army oaths — Polish Armed Forces Branches …   Wikipedia

  • góra — ż IV, CMs. górze; lm D. gór 1. «w naukowej terminologii: wyniosłość skorupy ziemskiej powstała w wyniku działalności górotwórczej, wulkanicznej i procesów denudacyjnych; potocznie: każde większe wzniesienie terenu, odcinające się od niżej… …   Słownik języka polskiego

  • złożyć — dk VIb, złożyćżę, złożyćżysz, złóż, złożyćżył, złożyćżony składać ndk I, złożyćam, złożyćasz, złożyćają, złożyćaj, złożyćał, złożyćany 1. «zgiąć, załamać coś w kilkoro, sprawić, żeby coś nie było rozpostarte, załamując coś w kilkoro lub zginając… …   Słownik języka polskiego

  • zwierzchnictwo — n III, Ms. zwierzchnictwowie, blm książk. «stanowisko, uprawnienia zwierzchnika; władza zwierzchnia, kierownictwo, zwierzchność» Objąć, mieć zwierzchnictwo nad kimś. Być, znajdować się pod czyimś zwierzchnictwem …   Słownik języka polskiego

  • patriarchalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, patriarchalnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący patriarchatu lub patriarchy; oparty na władzy najstarszego przedstawiciela rodu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwierzchność… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwierzchnictwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. zwierzchnictwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawowanie władzy zwierzchniej, kierownictwo, zwierzchność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Spór o zwierzchnictwo nad armią. Objąć, mieć zwierzchnictwo nad czymś. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.