zwietrzelina


zwietrzelina
ż IV, CMs. \zwietrzelinanie; lm M. \zwietrzelinany
geol. «produkt powstały wskutek wietrzenia skał i minerałów»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • skalny — 1. «dotyczący skały, uformowany ze skały, utworzony, wykuty w skale, będący skałą» Skalna ściana. Skalna krawędź, pieczara, pochyłość, rozpadlina, zwietrzelina. Skalne rumowisko, urwisko. Skalny występ, zrąb. Skalne bloki, bryły, odłamy. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • zwietrzelinowy — «powstały wskutek wietrzenia skał; będący zwietrzeliną» Warstwa zwietrzelinowa …   Słownik języka polskiego

  • piarg — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} zwietrzelina w żlebie lub u podnóża stoku górskiego, często mająca postać stożka, składająca się częściowo z gruzu, drobnego ziarna, materiału ilastego, powstała wskutek wietrzenia skał… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.