zwrotny


zwrotny
\zwrotnyni, \zwrotnyniejszy
1. «dotyczący zwrotu, zmiany kierunku (na wsteczny)»

Ruchy zwrotne.

Zawór zwrotny.

cyber. Sprzężenie zwrotne «uzależnienie działania na pewne zjawisko od zmian zachodzących w tym zjawisku (oddziaływanie skutku na przyczynę)»
◊ Punkt zwrotny, moment zwrotny, chwila zwrotna itp. «moment, okres, w którym następuje zasadnicza zmiana w czymś; chwila przełomowa, zdarzenie decydujące»
2. «szybko, łatwo wykonujący zwroty; zręczny, zwinny»

Zwrotna łódź, motorówka.

Zwrotny pojazd.

Zwrotny wierzchowiec.

3. «dotyczący zwracania, oddawania komuś jego własności; mający, mogący być oddanym, zwróconym, wycofanym; przeznaczony do zwrotu»

Zapomoga zwrotna.

Wkład zwrotny.

∆ Adres zwrotny «adres, pod który ma być zwrócona przesyłka nie doręczona adresatowi»
pot. Pożyczka zwrotna «pożyczka, którą należy zwrócić (w przeciwieństwie do pożyczki bezzwrotnej, umorzonej)»
* jęz. Czasownik zwrotny «czasownik mający w połączeniu z zaimkiem się charakter formy strony zwrotnej»
∆ Strona zwrotna «forma czasownika, w której wykonawca czynności jest jednocześnie odbiorcą jej skutków»
∆ Zaimek zwrotny «zaimek odnoszący to, o czym jest mowa, do podmiotu zdania»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • zwrotny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, zwrotnyni, zwrotnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący zwrotu jako zmiany kierunku, zwłaszcza na kierunek wsteczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ruchy zwrotne. {{/stl 10}}{{stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwrotny — Punkt, moment zwrotny «moment, w którym następuje zasadnicza zmiana biegu wypadków, zmiana sytuacji; chwila przełomowa, zdarzenie decydujące»: Ratyfikacja układów z Polską może bowiem stać się punktem zwrotnym w tysiącletniej historii stosunków… …   Słownik frazeologiczny

  • moment — zwrotny zob. zwrotny …   Słownik frazeologiczny

  • punkt — 1. Coś ruszyło z martwego punktu; ruszyć z martwego punktu «coś jest realizowane po przerwie, kontynuowane, ponieważ udało się pokonać przeszkody uniemożliwiające tę realizację; podjąć realizację lub próbę dokończenia czegoś»: Sprawa budowy toru… …   Słownik frazeologiczny

  • przełom — m IV, D. u, Ms. przełommie; lm M. y 1. «zwrot, moment zwrotny w czymś, zmiana zasadnicza» Wydarzenia te spowodowały przełom w jego życiu. Nastąpił przełom w twórczości pisarza. ◊ Na przełomie czegoś «na granicy między dwoma okresami; u kresu… …   Słownik języka polskiego

  • ВОДОПРОВОД ОБОРОТНЫЙ — водопровод, по которому очищенные производственные сточные воды снова поступают в систему водоснабжения (Болгарский язык; Български) оборотен водопровод (Чешский язык; Čeština) cirkulační vodovod (Немецкий язык; Deutsch) Umlaufwasserleitung… …   Строительный словарь

  • КЛАПАН ОБРАТНЫЙ — клапан, пропускающий транспортируемую среду только в одном направлении и автоматически закрывающий трубопровод при её обратном движении (Болгарский язык; Български) обратна клапа (Чешский язык; Čeština) zpětná klapka (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • adres — m IV, D. u, Ms. adressie; lm M. y 1. «miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, siedziba instytucji itp.; oznaczenie tego miejsca» Stały adres. Podać adres. Pisać, wysłać list pod czyimś adresem. Posłać, pójść pod wskazany adres. ∆ Adres pomocniczy… …   Słownik języka polskiego

  • holownik — m III, D. a, N. holownikkiem; lm M. i «niewielki, bardzo zwrotny i wyposażony w silne maszyny statek przeznaczony do holowania barek, tratw, innych statków oraz do pomocy dużym statkom przy manewrowaniu w porcie» Holownik morski, portowy,… …   Słownik języka polskiego

  • koga — ż III, CMs. kodze; lm D. kog mors. hist. «drewniany żaglowiec handlowy lub wojenny, używany na Bałtyku i Morzu Północnym w XII XV w., mało zwrotny, o płaskim dnie, 1 3 masztach z żaglami rejowymi, wysokich kasztelach na dziobie i rufie» ‹śrdwłc.› …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.