żagiew


żagiew
ż V, DCMs. żagwi; lm M. żagwie, D. żagwi
1. «płonący kawał drewna (rzadziej innego materiału); głownia»

Zapalić, podpalić coś żagwią.

Oczy rozgorzałe jak żagwie.

2. bot. «Polyporus, grzyb pasożytniczy lub roztocz z rodziny żagwiowatych, występujący w wielu gatunkach, pasożytujący na drzewach (zwłaszcza liściastych) w postaci stwardniałych, wieloletnich owocników; huba»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Żagiew — (the Torch, known in Polish as Żydowska Gwardia Wolnosci ) was a collaborationist Jewish organisation in Nazi occupied Warsaw, founded in February 1943, during World War II at the beginning of the Jewish uprising. [Jerzy Ślaski, Jerzy Piesiewicz …   Wikipedia

  • żagiew — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, lm D. żagiewgwi {{/stl 8}}{{stl 7}} palący się kawałek drewna, płonąca wiązka słomy itp.; głownia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ognista, płonąca żagiew. Zapalić żagiew. Żagiew tli się, żarzy się, płonie, świeci, trzaska,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Auschwitz concentration camp — Auschwitz and Auschwitz Birkenau redirect here. For the town, see Oświęcim. Distinguish from Austerlitz. Or see Auschwitz (disambiguation) Auschwitz Concentration camp …   Wikipedia

  • Josef Mengele — Mengele redirects here. It is not to be confused with Mengler (disambiguation). Josef Mengele …   Wikipedia

  • Hans Frank — Hans Frank, photograph by Heinrich Hoffmann Governor General of the General Government In office 26 October 1939 – January 1945 …   Wikipedia

  • Action T4 — This poster (from around 1938) reads: 60,000 Reichsmarks is what this person suffering from a hereditary defect costs the People s community during his lifetime. Fellow citizen, that is your money too. Read [A] New People , the monthly magazine… …   Wikipedia

  • Arthur Seyss-Inquart — Federal Chancellor of Austria In office 11 March 1938 – 13 March 1938 President Wilhelm Miklas Preceded by Kurt S …   Wikipedia

  • Operation Reinhard — Sign from Treblinka railway station on display at Yad Vashem Also know …   Wikipedia

  • Oswald Pohl — as a defendant before the Nuremberg Military Tribunal Born 30 June 1892 (1892 06 30) Duisburg Ruhrort …   Wikipedia

  • Maria Mandel — Mandel after her arrest by US troops, 1945 Born January 10, 1912(1912 01 10) Münzkirchen, Austria Hungary Died …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.