chrypnąć


chrypnąć
ndk Vc, \chrypnąćnę, \chrypnąćniesz, \chrypnąćnij, chrypł a. \chrypnąćnął, \chrypnąćpła, \chrypnąćpli a. \chrypnąćnęli
1. «dostawać chrypy»

Chrypnąć z krzyku, od krzyku, z wysiłku, od wysiłku.

2. łow. «o głuszcu: wydawać chrypliwy głos w końcowym okresie toków»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • chrypnąć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IVa, chrypnąćnę, chrypnąćnie, chrypnąćnij, chrypnąćnął || chrypł {{/stl 8}}– ochrypnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa{{/stl 8}}, schrypnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa{{/stl 8}}, zachrypnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chrypnięcie — n I rzecz. od chrypnąć …   Słownik języka polskiego

  • ochrypnąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}chrypnąć I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • schrypnąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}chrypnąć I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zachrypnąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}chrypnąć I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.